Volgens de eerste, voorlopige cijfers van de Federale Politie telde Vlaanderen vorig jaar 291 verkeersdoden, een stijging met 18% ten opzichte van het weliswaar atypische jaar 2020. Onder voetgangers vielen er 43 dodelijke slachtoffers, 14 meer dan in 2020. Bij fietsers was er sprake van een lichte daling, van 72 doden in 2020 naar 67 vorig jaar. Opvallend is dat het aantal dodelijke voetgangersongevallen vooral is toegenomen binnen de bebouwde kom, zo blijkt uit een analyse van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. In 2021 vond 74% van alle dodelijke voetgangersongevallen plaats binnen de bebouwde kom. In 2020 bedroeg dat aandeel 62% en in 2019 slechts 52%. De meerderheid van de dodelijke fietsongevallen gebeurt daarentegen buiten de bebouwde kom (56% van alle dodelijke fietsongevallen in 2021). Het verschil valt onder meer te verklaren door het feit dat fietsers zich vaker buiten de bebouwde kom verplaatsen dan voetgangers.

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De bebouwde kom is de plek waar we leven, wonen, inkopen doen, naar school gaan, ons verplaatsen naar het zwembad of de sporthal. Maar we zijn met veel en de ruimte is beperkt. De diversiteit van het verkeer leidt tot een aantal uitdagingen inzake verkeersveiligheid, die we helaas weerspiegeld zien in de ongevallencijfers. Momenteel biedt de bebouwde kom onvoldoende veiligheid voor de actieve en dus meest kwetsbare weggebruikers, en dat moet absoluut veranderen. In het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen voorzie ik daarom meer dan 15 concrete maatregelen die de veiligheid van kwetsbare weggebruikers ten goede komen. Veilige snelheidsregimes zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Zo is er sinds vorig jaar een afwegingskader dat wegbeheerders ondersteunt bij het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom, waarbij de veiligheid van de actieve weggebruiker centraal staat. Met dit kader kunnen lokale besturen doordacht bepalen waar zones 30 gewenst en haalbaar zijn, om ze dan vervolgens in te richten.”

 

Coalitie van 30

Veiligheid binnen de bebouwde kom is het centrale thema van het online Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat op 15 maart plaatsvindt. Een van de projecten die op het congres aan bod komen is de Coalitie van 30, een initiatief van de stad Leuven, de VSV, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Fietsberaad Vlaanderen. Intussen hebben reeds een tiental steden en gemeenten zich bij de coalitie aangesloten. Zij kiezen ervoor om de zone 30 binnen de bebouwde kom breder uit te rollen, met het afwegingskader van de Vlaamse overheid als leidraad. Daarnaast willen ze actief hun kennis delen rond de meerwaarde en de mogelijkheden van zones 30. De Coalitie van 30 is een van de kanshebbers voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs die op het congres wordt uitgereikt.