Het staat vast dat de fiets ā€“ klassiek of elektrisch - een enorm potentieel heeft in het woon-werkverkeer. Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters

Met de fiets of de speedpedelec naar het werk rijden is goed voor het milieu en de gezondheid, maar het moet bovenal veilig kunnen. De VSV biedt daarom al geruime tijd veiligheidsopleidingen aan voor fietsers en speedpedelecgebruikers, onder meer bij BASF Antwerpen. Daarbij ligt de focus in de eerste plaats op een correcte risico-inschatting en het vermijden van gevaarlijke situaties. De VSV is ook sterk voorstander van een geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid binnen bedrijven, waarbij veiligheid en duurzaamheid hand in hand gaan en worden ingebed in de ruimere strategie rond veiligheid en gezondheid op het werk. 

 

Zo verrichte BASF Antwerpen diepgaand onderzoek naar de oorzaken van fietsongevallen in het woon-werkverkeer en werden de risicopunten op veelgebruikte woon-werkroutes in kaart gebracht. Die werden vervolgens besproken met de omliggende gemeenten en het havenbestuur. Op de bedrijfssite zelf werden bestaande fietspaden verbeterd en waar nodig worden “missing links” verder weggewerkt. Fietsers kunnen de site binnenrijden via een aparte, nieuwe fietspoort waardoor ze niet tussen de auto’s en vrachtwagens hoeven te komen en bovendien hun traject naar de werkplek kunnen verkorten.  “De veiligheid van onze medewerkers is steeds absolute topprioriteit, zowel op de productiesite als daarbuiten” zegt Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen. “Gedrag, attitude én vaardigheden van mensen spelen daarin een belangrijke rol. Niet enkel tijdens het werk, maar dus ook in het verkeer zetten we daar volop op in”.

De veiligheid van onze medewerkers is steeds absolute topprioriteit, zowel op de productiesite als daarbuiten.

Jan Remeysen, CEO BASF Antwerpen

Ook voor Port of Antwerp is de fiets een belangrijke pijler van het duurzaam mobiliteitsbeleid. Havenschepen Annick De Ridder: “Port of Antwerp moedigt fietsen naar het werk aan, zowel voor eigen medewerkers als voor de werknemers van de bedrijven in de haven. We doen dat met een aanpak op maat waarbij veiligheid centraal staat. In onze tweejaarlijkse bevraging bij de bedrijven zien we dat tussen 2012 en 2018 het aantal ongevallen per gefietste kilometer gehalveerd is. De recente resultaten van BASF bewijzen dat het bedrijf hier een voortrekkersrol speelt en dat het realistisch is om de ongevallencijfers nog verder te doen dalen. Port of Antwerp blijft volop verder werken aan nog veiliger fietsen in de haven, denk maar aan het masterplan fietsinfrastructuur dat we begin 2021 verder uitrollen”.

 

De Provincie Antwerpen zorgt tot slot voor een veilige ontsluiting van het havengebied via een groeiend netwerk van fietsostrades dat de hele provincie omvat. Gedeputeerde Luk Lemmens: “’Antwerpen Fietsprovincie’ is inmiddels uitgegroeid tot een keurmerk dat garant staat voor kwalitatieve fietsinfrastructuur, met de fietsostrades als internationaal visitekaartje. Deze legislatuur hebben we de middelen verdubbeld tot 117 miljoen euro aan investeringen, die we ook in de haven zullen inzetten. Momenteel worden de plannen voor de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom voor het gedeelte ‘Havenverbinding’ uitgetekend. Daarnaast hebben we aan de hand van de Mobiscan met BASF sedert 2017 actief werk gemaakt van het promoten en faciliteren van de fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Onder begeleiding van het Provinciaal Mobiliteitspunt heeft BASF enkele daadkrachtige fietsmaatregelen genomen. En met succes, want het aandeel van de fiets als hoofdvervoermiddel is gestegen en er zijn al 1205 fietsen geleased. We zijn trots op deze samenwerking.”

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Het staat vast dat de fiets – klassiek of elektrisch - een enorm potentieel heeft in het woon-werkverkeer. Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets. Voor deze groep is de fiets het beste alternatief voor de auto. Als we de files willen terugdringen, is het belangrijk om werkgevers aan te moedigen om méér mensen op de fiets te krijgen. Dat kan door binnen het bedrijf een slim mobiliteitsbeleid te voeren waarin veiligheid en duurzaamheid centraal staan, en dit te combineren met omkaderende maatregelen. De initiatieven van BASF, het Antwerpse havenbedrijf en het provinciebestuur zijn wat dat betreft topvoorbeelden die ook elders navolging verdienen”, aldus minister Lydia Peeters.

 

  • Een overzicht van alle VSV-opleidingen is beschikbaar op Safe2work.be.
  • Bedrijven die de campagne “Blijven fietsen allemaal” willen ondersteunen, vinden campagnemateriaal op vsv.be/sensibilisering.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie