35 KANDIDATUREN, 3 HOOFDWINNAARS

De bekroning was de afsluiter van het Fietscongres dat de VSV in samenwerking met de Vlaamse overheid, Fietsberaad Vlaanderen en de Stad Mechelen op 5 juni organiseerde. Het is de derde keer dat de prijzen worden toegekend. Gent en Deinze vielen ook bij de vorige editie in 2015 al in de prijzen

In totaal 35 Vlaamse steden en gemeenten dienden eind vorig jaar een kandidatuur in om de officiële titel van Fietsstad/Fietsgemeente 2018 te mogen dragen. De VSV peilde bij de deelnemers naar concrete realisaties voor vlotter en veiliger fietsverkeer en hun toekomstplannen inzake fietsbeleid. Na een eerste selectieronde door een vakjury onder leiding van de VSV volgde een terreinonderzoek door een gespecialiseerd studiebureau. De resultaten daarvan waren bepalend voor de aanduiding van de hoofdwinnaars:

Categorie 1 - meer dan 50.000 inwoners: Gent

Gent heeft een compleet en goed onderbouwd fietsbeleid. Bij de invoering van het circulatieplan in de binnenstad heeft het stadsbestuur de effecten gemonitord en stelde men vast dat het aantal fietsongevallen fors daalde. Op heel wat strategische plaatsen heeft de stad ingezet op kwalitatieve fietsinfrastructuur, maar ze zorgde ook voor kleine comfortmaatregelen op bestaande routes. Ook voor fietsparkeren worden alle mogelijkheden ingezet waarbij kwaliteit en nabijheid primeren. Gent werkt op hoge snelheid, met grote en kleine maatregelen, verder aan een fietsvriendelijke stad. 

Categorie 2 - tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Deinze

Deinze ziet fietsverbindingen als onderdeel van een ruimer netwerk en zet knelpunten om in oplossingen.  In de parkeergarage onder het stadhuis werd  de ruimte voor de auto’s van het schepencollege voorbehouden voor fietsen. Met VeloDeinze en een fietscafé op de benedenverdieping van het stadhuis zet de fietsende burgemeester erg in op fietscultuur. Deinze is de pionier op het vlak van fietsdiensten; het succes van Blue Bike en het eerste Mobipunt aan het stadhuis zijn daar voorbeelden van. De evolutie die Deinze doormaakte is en blijft een groot voorbeeld voor Vlaanderen.

Categorie 3 – minder dan 20.000 inwoners: Bonheiden

Bonheiden heeft als kleinere gemeente een sterk uitgewerkt fietsbeleid. Samenwerking, ambitie, enthousiasme en innovatieve maatregelen zijn daarin sleutelwoorden. Bonheiden bouwt een gemeentedekkend netwerk van fietsstraten uit en zet in op nieuwe markeringen, campagnes met de aparte slogan “Fietsen is ook maar op je kont zitten” en monitoring van het fietsgebruik. Bonheiden, een landelijke gemeente die van nul begon, laat Vlaanderen zien dat een omslag naar een sterk fietsbeleid binnen één legislatuur wél kan.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Het thema fietsen moet vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen op de politieke agenda van élke Vlaamse gemeente staan. Lokale besturen hebben zelf veel hefbomen om uit te groeien tot echte Fietsgemeente. De Vlaamse overheid is bovendien de bondgenoot van elke stad of gemeente die wil investeren in de fiets. Er bestaat sinds een paar een Vlaams Verkeersveiligheidsfonds en het Vlaamse budget voor de fiets is verhoogd naar recordhoogte. Samen maken we werk van meer fietsers en minder verkeersslachtoffers.”

Bovenop de trofee krijgen de hoofdwinnaars vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Daarnaast waren er ook awards voor specifieke categorieën: Sint-Niklaas kreeg een award voor “Algemene appreciatie”, Bonheiden viel in de prijzen in de categorieën “Beleid, monitoring en organisatie”, “Veilige netwerken” en “Fietscultuur en campagnes”, Gentbehaalde awards in de categorieën “Veilig netwerken”, “Ontwerp en Infrastructuur” en “Fietsparkeren”, en Mechelen  ontving de award voor “Diensten en services”.

PUBLIEKSPRIJZEN

Naast de aanduiding van de officiële winnaars door de vakjury kreeg ook het brede publiek de afgelopen maanden de gelegenheid om via een online poll per categorie een favoriete Fietsgemeente/Fietsstad aan te duiden. Er liepen in totaal 20.361 stemmen binnen. Gent, Deinze en Duffel eindigden bovenaan in de rangschikking met het grootste aantal stemmen binnen hun categorie en kregen dus elk een Publieksprijs Fietsgemeente/Fietsstad 2018 toegekend.