Voor de elfde keer op rij konden Vlaamse weggebruikers hun verkeerskennis op een speelse manier bijspijkeren door online tien vragen rond verkeersveiligheid, verkeersregels en verkeerstekens te beantwoorden. Dit jaar werd de quiz in totaal 412.421 keer afgelegd. In 226.007 gevallen (55%) behaalden de deelnemers een score van minstens 7 op 10 en konden ze meedingen naar één van de 265 mooie prijzen. De hoofdwinnares is afkomstig uit Neeroeteren, zij wint een e-bike ter waarde van 2.149 euro.

 

Net zoals de vorige jaren was er ook een gepersonaliseerde quizformule voor werknemers binnen bedrijven. In totaal 367 bedrijven schreven zich hiervoor in, samen goed voor 41.579 quizdeelnames.

 

Beste en slechtst beantwoorde vragen

Drie van de vijf best beantwoorde vragen gaan over basisregels die essentieel zijn voor de veiligheid. Zo weet 91% van de deelnemers dat je een volle witte streep die de rijstroken van elkaar scheidt, nooit mag overschrijden. Een even hoog percentage weet dat je bij het links afslaan op een voorrangskruispunt voorrang moet verlenen aan de tegenliggers, en 90% weet dat je een overweg niet mag oprijden als de rode knipperlichten branden, ook al zijn de slagbomen geopend. De vraag die het hoogste aandeel goede antwoorden telt, is eerder atypisch en gaat over het bord dat toelaat om deels op het trottoir te parkeren (95% correcte antwoorden).

 

De slechtst beantwoorde vragen hebben betrekking op minder voor de hand liggende of eerder recente verkeersregels. Zo weet slechts 12% dat inhalen op een rotonde toegelaten is als er daarvoor voldoende ruimte is, ook al zijn er geen rijstroken afgebakend. Enkele jaren geleden werd de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom in Vlaanderen verlaagd, maar slechts 25% weet dat de limiet op wegen met 2 x 2 rijstroken en een vaste middenberm onveranderd is gebleven en 120 km per uur bedraagt. Vragen over de wettelijke minimumafstand die je moet houden bij het inhalen van voortbewegingstoestellen, en bakfietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer werden met respectievelijk 29% en 31% ook opvallend weinig correct beantwoord.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Een quiz die meer dan 412.000 keer wordt gespeeld, is terecht een populair evenement te noemen. Het toont aan dat de gemiddelde Vlaming graag zijn of haar kennis over de verkeersregels wil toetsen. Bovendien kunnen deelnemers via de quiz ook hun kennis op een leuke manier bijschaven want elk jaar zijn er wel enkele wijzigingen in de verkeerswetgeving. Ik wil dan ook iedereen warm maken om ook volgend jaar weer mee te spelen en in de aanloop daarvan te blijven oefenen.”

 

Jef Van In, Chief Executive Officer van verzekeraar AXA Belgium: “Als marktleider in autoverzekeringen ligt verkeersveiligheid ons nauw aan het hart. In het kader van onze preventiepolitiek analyseren we continu de ongevallenstatistieken in het verkeer. Fietsongevallen tijdens het woon-werkverkeer bijvoorbeeld, worden steeds ernstiger en doen zich ook steeds vaker voor. Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat een sensibiliserend project als De Grote Verkeersquiz ertoe bijdraagt de maatschappelijke doelstellingen inzake verkeersveiligheid te halen!”

 

In 2021 plant de VSV een nieuwe editie van De Grote Verkeersquiz. Wie intussen zijn verkeerskennis het hele jaar door wil opfrissen, kan zich op www.veiligverkeer.be inschrijven voor De Kleinste Verkeersquiz. Je krijgt dan elke donderdagochtend een verkeersvraag in je mailbox.