Helm Op Fluo Top wil de veiligheid van jonge voetgangers en fietsers in het woon-schoolverkeer vergroten. Kinderen die te voet of per fiets naar school komen, zijn in de donkere wintermaanden immers extra kwetsbaar. In de periode tussen november en eind februari vergroot het risico dat autobestuurders hen in het (schemer)duister niet of te laat opmerken. Een fluohesje zorgt voor betere zichtbaarheid op grote afstand, zodat automobilisten hun gedrag kunnen aanpassen en ongevallen kunnen vermijden. Het dragen van een fietshelm verkleint het risico op een ernstig hoofdletsel bij een ongeval of valpartij met meer dan 65%.1 Nederlands onderzoek toont aan dat hoofd- of hersenletsels bij fietsongevallen naar verhouding het vaakst voorkomen bij kinderen en jongeren.2 Zeker voor jonge fietsers en fietspassagiers is een fietshelm dus sterk aan te raden.

Helm Op Fluo Top vergroot fluo- en fietshelmgebruik

Vorig schooljaar voerde de VSV een effectmeting uit in 340 kleuter- en lagere scholen, waaronder 258 scholen die deelnamen aan Helm Op Fluo Top en een controlegroep van 82 scholen waar de actie niet liep. In totaal werd het gedrag van 51.387 leerlingen voor, tijdens en na de campagne gevolgd. De resultaten zijn opmerkelijk:

 • Voor de campagne
  • draagt gemiddeld 1 op de 3 kinderen in de deelnemende scholen een fluohesje (30% in het kleuteronderwijs, 36% in het lager onderwijs), de percentages in de controlegroep liggen iets hoger (38% zowel bij de kleuters als in het lager onderwijs);
  • draagt gemiddeld de helft van de fietsende kinderen een fietshelm, zowel in de deelnemende scholen als in de controlegroep (respectievelijk 63% en 61% van de kleuters, en 49% en 52% van de leerlingen in de lagere school).
 • Tijdens de campagne
  • verdubbelt het aantal leerlingen dat een hesje draagt in de deelnemende scholen (van 30% naar 66% in het kleuteronderwijs, en van 36% naar 79% in het lager onderwijs). Ook in de controlegroep stijgt het aantal hesjesdragers, al is de stijging daar een stuk minder groot (van 38% naar 45% in het kleuteronderwijs, en van 38% naar 55% in het lager onderwijs);
  • stijgt het aantal fietshelmdragers in de deelnemende scholen met gemiddeld een derde (van 63% naar 75% in het kleuteronderwijs, en van 49% naar 70% in het lager onderwijs); bij de controlegroep is er eerder sprake van een daling (van 61% naar 57% in het kleuteronderwijs en van 52% naar 46% in het lager onderwijs).
 • Na afloop van de campagne
  • blijft het aantal hesjesdragers in de deelnemende scholen op een hoger niveau dan voordien (17 procentpunten hoger dan de nulmeting), bij de controlegroep zakt het draagpercentage terug naar het oorspronkelijke niveau;
  • daalt het aantal fietshelmdragers in de deelnemende scholen opnieuw naar het niveau van voor de actie.

Minister Weyts: ‘Helm Op Fluo Top overtuigt een zeer groot aantal kinderen om tijdens de donkere wintermaanden een fluohesje te dragen op weg naar school. Fluokledij zorgt voor een betere zichtbaarheid en verkleint het risico op ongevallen. Bovendien dragen meer kinderen tijdens de campagne een fietshelm, wat de letsels beperkt als het toch fout loopt. Veilig gedrag stimuleren en belonen werpt dus vruchten af. Om de veiligheid van kinderen in het verkeer te verbeteren zet ik daarnaast ook in op kordate snelheidshandhaving, onder meer met trajectcontroles op gewestwegen en investeren we meer dan ooit in veilige en comfortabele fietspaden.’

Helm Op Fluo Top 2018-2019

Helm Op Fluo Top loopt dit schooljaar van maandag 5 november tot en met vrijdag 1 maart, vlak voor de start van de krokusvakantie. In totaal nemen 1430 kleuter- en lagere scholen, samen goed voor meer dan 386.000 leerlingen, aan de actie deel. Voor elke dag waarop de leerlingen tijdens de actieperiode met een fluohesje naar school komen, krijgen ze een sticker op een spaarkaart. Wie daarbij ook nog eens een fietshelm draagt, krijgt een extra sticker. Naar gelang van het aantal stickers dat de kinderen bij het einde van de actie hebben gespaard, krijgen ze een toegangsticket voor ZOO Serpentarium in Blankenberge, ZOO Planckendael of ZOO Antwerpen. Sparen kan ook in klasverband: de klassen die de meeste stickers verzamelen, maken onder meer kans op een klasuitstap naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael, of Nutcase-fietshelmen voor de volledige klas.

Digitaal proefproject

In acht scholen start de VSV eind november met een digitale versie van Helm Op Fluo Top. Scanners aan de schoolpoort registreren daarbij of kinderen bij aankomst een fietshelm of fluohesje dragen, de punten worden automatisch verzameld op een digitale account. Na de proef volgt een grondig onderzoek waarbij de VSV de voor- en nadelen van de digitale actie zal evalueren.

______

1 Olivier, J. & Creighton, P. (2016). Bicycle injuries and helmet use: a systematic review and meta-analysis. In: International Journal of Epidemiology, p. 1-15.

2 Kampen, L.T.B. van (2007). Gewonde fietsers in het ziekenhuis; Een analyse van ongevallen- en letselgegevens. R-2007-9. SWOV, Leidschendam.