Het voorjaar is dé periode bij uitstek waarin heel wat motorrijders zich opnieuw op de weg begeven. Dat betekent dat het zowel voor automobilisten als voor motorrijders dubbel uitkijken geblazen is om ongevallen te vermijden. In aanloop naar de Dag van de Motorrijder bevroeg de VSV 600 automobilisten en 210 motorrijders over hun ervaringen en gedrag in het verkeer. Daaruit blijkt dat autobestuurders zich vaak laten verrassen door motorrijders, ook al hebben ze de intentie om extra op te letten:

  • 36% van de automobilisten zegt recent verrast te zijn geweest door een motorrijder omdat ze die niet hadden gezien of diens afstand of snelheid verkeerd hadden ingeschat. Bij jongere autobestuurders (tot 30 jaar) loopt dit op tot 50%;
  • 76% is van oordeel dat motorrijders moeilijker worden opgemerkt in het verkeer, 93% is daarom bereid twee keer te kijken vooraleer een manoeuvre uit te voeren.

Anderzijds zijn motorrijders zich er wel degelijk van bewust dat ze minder goed worden gezien en zijn ze ervan overtuigd dat een preventieve rijstijl kan helpen om ongevallen te voorkomen. Maar liefst 59% van de motorrijders gaat er altijd van uit dat ze niet worden opgemerkt wanneer ze met de motor rijden (bron: Ipsos-bevraging in opdracht van de VSV, januari 2019).

Motorrijders zijn kwetsbaar

In 2018 werden in Vlaanderen 1.585 letselongevallen met motorrijders geregistreerd. Daarbij kwamen 36 motorrijders ter plaatse om het leven en raakten er 1.562 gewond. In vergelijking met 2017 zien we een stijging van het aantal letselongevallen (+4,3%) en het aantal gewonden (+3,4%), het aantal doden ter plaatse bleef ongewijzigd. Op tien jaar tijd is er wel sprake van een positieve evolutie: tussen 2009 en 2018 halveerde het dodental (van 72 naar 36), het aantal gewonden nam over dezelfde periode af met een kwart (-25,5%, van 2.094 naar 1.562) (bron: Vias, Verkeersveiligheidsbarometer 2018).

Motorrijders leggen ongeveer 1% van alle voertuigkilometers in Vlaanderen af, maar zijn betrokken bij 6,7% van alle letselongevallen. Daarbij vertegenwoordigen ze 5,2% van alle gewonden en 16,6% van alle doden ter plaatse (basis: Vias, Verkeersveiligheidsbarometer 2018). Van alle weggebruikers tellen motorrijders het hoogste aantal gewonden en doden per afgelegde kilometer, ze blijven dus een erg kwetsbare groep in het verkeer. Dat is met name te wijten aan het feit dat ze geen beschermend koetswerk om zich heen hebben, terwijl ze toch hoge snelheden kunnen halen.

Kijken kijken om elke motorrijder te zien

“Onderzoek wijst uit dat veel ongevallen tussen motorrijders en automobilisten gebeuren omdat de automobilist de motorrijder over het hoofd ziet. Typische voorbeelden zijn ongevallen waarbij de automobilist een maneuver uitvoert en de motorrijder niet ziet aankomen of diens snelheid verkeerd inschat. Dubbel uitkijken voor motorrijders is als autobestuurder bij elk maneuver de beste strategie om ongevallen te voorkomen” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De VSV start daarom met een affichecampagne die automobilisten aanspoort om te “kijken kijken om elke motorrijder te zien”. De affiches worden ondersteund door een radiospotje en een online video. Beide zijn gebaseerd op een hilarisch moment uit het tv-programma Temptation Island, waarin een van de deelnemers een uiteenzetting geeft over het verschil tussen gewoon kijken en “kijken kijken” – zij het in een geheel andere context. De affiches hangen nog tot 5 mei langs de hoofdwegen, de radiospotjes zijn vanaf 1 april te horen op Studio Brussel, Joe FM, Q-Music en MNM.

SOS Peter geeft tips voor motorrijders

Naast automobilisten wil de VSV ook motorrijders helpen om ongevallen te vermijden door te anticiperen op mogelijke inschattingsfouten die anderen kunnen maken. Zo is de plaats op de weg erg bepalend voor de zichtbaarheid van motorrijders, en hebben ze er alle belang bij om steeds hun snelheid aan te passen aan de omstandigheden. De VSV heeft deze en andere tips verwerkt in een drietal leuke video’s die motorrijders wijzen op de do’s en don’ts in risicovolle verkeerssituaties. De video’s worden verspreid via de sociale media en zijn ook te zien op het YouTube-kanaal van de VSV, op Beloofd.be en in Kijk Uit.

Motorrijders die vragen hebben over veilig verkeer kunnen bovendien terecht bij SOS Peter, een hulplijn met tal van tips en tricks. SOS Peter is te bereiken via sospeter@vsv.be en telefonisch op 015 64 10 86.

Dag van de Motorrijder

Op zondag 31 maart organiseert de VSV in samenwerking met Ethias en tal van andere partners voor het vierde jaar op rij de Dag van de Motorrijder. Op 14 locaties verspreid over heel Vlaanderen zijn er tal van gratis activiteiten voor motorrijders. Zowel beginnende als meer ervaren motorrijders kunnen er nog tot 17.00 uur doorlopend terecht voor een gratis technische check-up van hun machine, oefeningen op een behendigheidsparcours, veiligheidsadvies en informatie over opleidingen en verzekeringen. Alle praktische informatie vind je op www.dagvandemotorrijder.be.

Alle campagnemateriaal is beschikbaar op www.beloofd.be