Kinderen in de auto

Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter moeten altijd worden vervoerd in een autozitje dat aangepast is aan hun gewicht en grootte. Hoewel die regel al vijftien jaar geldt, blijkt de correcte beveiliging van kinderen in de realiteit nog steeds een probleem. Gedragsonderzoek wijst uit dat slechts één op de vijf kinderen in Vlaanderen (21%) op de juiste manier wordt vastgeklikt, dat wil zeggen in een aangepast zitje dat correct wordt geïnstalleerd en gebruikt. In de andere gevallen zit het kind in een aangepast zitje maar wordt dit verkeerd gebruikt (50%), gaat het om een onaangepast zitje (12%), of is het kind zelfs helemaal niet vastgeklikt (17%) (1).

 

Bij verkeerd gebruik gaat het vaak om de gordel die slecht over het lichaam van het kind wordt geleid, een te grote speling op de riempjes van het zitje, het kind dat de armen buiten de riempjes steekt en/of riempjes die gedraaid zitten. “In die gevallen is de beschermende werking van het zitje verre van optimaal en kunnen er zelfs bijkomende risico’s optreden” zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Onoplettendheid of te weinig tijd worden het vaakst vernoemd als redenen voor verkeerd gebruik van kinderzitjes. Er is dus sprake van een zekere nonchalance, die zware gevolgen kan hebben bij een ongeval. Wie zijn kinderen of kleinkinderen altijd correct vastklikt in de auto, bewijst keer op keer dat hij ze graag ziet. Dus waar wachten we op om dat massaal te doen?”, aldus minister Lydia Peeters.

 

De auto is in ieder geval geen veilige plek voor kinderen, zo blijkt uit de ongevallenstatistieken: in 2019 raakten in Vlaanderen 582 kinderen jonger dan 10 jaar gewond als autopassagier, 16 van hen waren zwaargewond.  62% van de verkeersslachtoffers in deze leeftijdsgroep is autopassagier. De risico’s voor kinderen die in de wagen meereizen zijn dus reëel, hen correct beveiligen is daarom een must. Kinderzitjes die correct worden gebruikt, halveren het risico op dodelijke letsels bij een ongeval.        

 

Beloof het ook

Astrid Coppens, Eddy Planckaert en Pieter Timmers zijn de gezichten van een nieuwe VSV-campagne die ouders en grootouders aanspoort om hun kinderen en kleinkinderen altijd correct te beveiligen in de auto. Op affiches langs de Vlaamse hoofdwegen beloven ze om hun (klein)kind altijd correct vast te klikken, en vragen ze anderen om dat voorbeeld te volgen. De affichecampagne loopt van 10 augustus tot 6 september en wordt ondersteund door drie radiospotjes op Joe, MNM, Qmusic, Radio 2 en Studio Brussel. Verder is er een uitgebreide campagne via sociale media en in de tankstations, en verspreidt de VSV flyers en informatiebrochures via Kind&Gezin en Dreambaby. Wie meer informatie wil over de beveiliging van kinderen in de wagen, kan daarvoor terecht op Beloofd.be. Daar kun je checken hoe je je kind correct vastklikt en zelf de belofte maken om dat altijd te doen.

 

(1)     Schoeters, A. & Lequeux, Q. (2018). Klikken we onze kinderen wel veilig vast? Resultaten van de nationale Vias-gedragsmeting over het gebruik van kinderbeveiligingssystemen 2017. Brussel, België: Vias institute – Kenniscentrum Verkeersveiligheid