De inschrijvingen voor De Grote Verkeerstoets komen uit meer dan de helft (62%) van alle Vlaamse lagere scholen en dateren voor alle duidelijkheid grotendeels van voor de coronacrisis. “Toch rekenen we erop dat heel wat van de ingeschreven leerlingen ook daadwerkelijk zullen deelnemen”, aldus Werner De Dobbeleer (VSV). “Alles verloopt immers online, een laptop en een internetverbinding volstaan om de toets af te leggen. Voor kinderen bij wie dat niet lukt, kunnen scholen na de heropening alsnog een oplossing bieden”.

 

De Grote Verkeerstoets ondersteunt lagere scholen bij de lessen verkeerseducatie en bestaat uit 20 meerkeuzevragen rond zeven thema’s: verkeerstekens, voorrang, fietsuitrusting & zichtbaarheid, gedrag & attitude, passagiers, veiligheid en positie op de weg. Alle vragen zijn geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. De manier waarop leerlingen zich in risicovolle verkeerssituaties zouden gedragen, staat daarbij centraal. Denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden, een spoorwegovergang, voorrangssituaties, de dode hoek enzovoort. Om te slagen moeten de leerlingen minstens 14 van de 20 vragen correct beantwoorden.

 

Ouders betrekken

Om hun leerlingen voor te bereiden op de toets konden leerkrachten de afgelopen maanden gebruikmaken van een leerlijn die de VSV heeft uitgewerkt. Het gaat om kant-en-klaar lesmateriaal over één thema per maand, met bijhorende online oefenvragen voor de leerlingen. Elke maand konden de leerlingen ook een thuiswerkje over het onderwerp samen met mama of papa invullen. Op die manier werden de ouders betrokken bij de verkeerseducatie van hun kind. Vanaf 1 maart konden de leerlingen vervolgens een oefentoets afleggen om te checken of ze alle thema’s onder de knie hadden.

 

Resultaten onmiddellijk beschikbaar

Onmiddellijk na het afleggen van de toets krijgen de leerlingen hun resultaat te zien. Leerkrachten kunnen voor elke deelnemer een diploma afdrukken en via een online dossier het Vlaamse gemiddelde en de resultaten van de klas opvragen, met de scores per thema en feedback bij alle vragen. Hiermee kunnen ze de kennis en vaardigheden van de leerlingen achteraf nog verbeteren en de hiaten opvullen.

 

Vorig jaar was de ruime helft van de leerlingen (55%) geslaagd voor de toets. Leerlingen die vooraf hadden geoefend, behaalden een opvallend hoger slaagpercentage (58%) dan diegenen die dat niet deden (36%). Uit de resultaten van vorig jaar bleek dat complexe verkeerssignalisatie, zoals een stopbord in combinatie met een groen verkeerslicht, voor de meeste kinderen verwarrend is (72% foute antwoorden), maar ook dat de betekenis van het op zich simpele verbodsbord “verboden richting” minder goed gekend is (61% foute antwoorden). Een groot aantal leerlingen wist evenmin dat je je fietshelm best vervangt na een valpartij (59% foute antwoorden).

 

“Deze resultaten tonen aan dat het echt wel nuttig is om na te gaan wat kinderen in het vijfde leerjaar al kennen én kunnen in het verkeer” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Op die manier kunnen leerkrachten en ouders hen beter begeleiden op de weg naar veilig stappen en trappen. Een must, zeker nu we met de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen opnieuw meer ‘uit ons kot’ komen en er meer verkeer op de baan is”, aldus minister Peeters.

 

De Grote Verkeerstoets maakt deel uit van een leertraject verkeer dat begint in het kleuteronderwijs en dat in de lagere school uitmondt in drie toetsingsmomenten: Het Grote Voetgangersexamen in het vierde leerjaar, De Grote Verkeerstoets in het vijfde leerjaar en Het Grote Fietsexamen in het zesde leerjaar. “Scholen organiseren de voetgangers- en fietsexamens meestal in de loop van het voorjaar, maar dat kon dit jaar uiteraard niet. De Grote Verkeerstoets is naar verwachting de enige verkeerseducatieve toets die ondanks de coronacrisis toch min of meer kan plaatsvinden zoals gepland” besluit Werner De Dobbeleer (VSV).

 

Meer info: www.verkeerstoets.be