Resultaten Grote Voetgangersexamen

Met het Grote Voetgangersexamen wil de VSV nagaan of kinderen uit het vierde leerjaar de basisvaardigheden voor stappers voldoende beheersen. In totaal 23.534 leerlingen namen het afgelopen schooljaar aan het examen deel, 90% van hen slaagde voor alle onderdelen van de toets. Vorig schooljaar telde het Grote Voetgangersexamen 17.122 deelnemers en lag het slaagcijfer op 92%.

Resultaten Grote Fietsexamen

Het Grote Fietsexamen heeft als doel om te testen of de leerlingen van het zesde leerjaar klaar zijn voor de grote overstap naar de middelbare school, waar ze vaak zelfstandig naartoe fietsen, doorgaans verder van huis. Het afgelopen schooljaar telde het Grote Fietsexamen 25.425 deelnemers, 84% van hen slaagde voor alle onderdelen van de toets. Vorig schooljaar namen 16.452 leerlingen deel en lag het slaagcijfer op 89%.

Belangrijke mijlpalen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is opgetogen over de positieve resultaten, maar wijst ouders ook op het belang van voldoende oefenen met hun kind: “Met zeer praktische verkeerseducatie en verkeerstoetsen willen we kinderen voorbereiden op het verkeer zoals het is. Ook dit jaar is de grote meerderheid van de kinderen met glans geslaagd, en dat is goed nieuws. Zowat 1 op de 10 slaagt echter niet, en dat komt vooral omdat ze buiten de school als voetganger of fietser onvoldoende ervaring hebben opgebouwd. Ik roep alle ouders dan ook op om daar vanaf jonge leeftijd aandacht aan te besteden”, aldus de minister.

Kant-en-klaar pakket

Met het Grote Voetgangersexamen en het Grote Fietsexamen biedt de VSV een kant-en-klaar pakket waarmee scholen gemakkelijk aan de slag kunnen om deze examens te organiseren, inclusief voorbereidende oefenfiches en formulieren voor de eindevaluatie. Daarbij kunnen ze samenwerken met de lokale politie en het gemeentebestuur. Tijdens de examens leggen de leerlingen een uitgestippelde route af, waarbij controleurs noteren of ze alles op een veilige manier uitvoeren. Nadien volgt een eindevaluatie en krijgt elke leerling een brevet waarop staat voor welke vaardigheden hij geslaagd is en voor welke hij nog moet oefenen. Zo weten ook de ouders meteen hoe veilig hun kind zich in het verkeer gedraagt.

De VSV ontwikkelde leerlijnen om zelfstandig te leren stappen en fietsen in het verkeer. De leerlijn voor jonge voetgangers start in de kleuterschool met het bronzen voetgangersbrevet, gevolgd door een zilveren brevet in de eerste graad van de lagere school en ten slotte een gouden brevet in het vierde leerjaar, na het afleggen van het Grote Voetgangersexamen. De leerlijn voor jonge fietsers begint eveneens in de kleuterschool met een loopfietsbrevet, gevolgd door een bronzen en zilveren fietsbrevet voor de eerste en tweede graad van de lagere school, en ten slotte het gouden fietsbrevet bij het afleggen van het Grote Fietsexamen. Scholen die deze leerlijnen gebruiken, kunnen bij de verkeersexamens betere resultaten voorleggen omwille van de ervaring die de leerlingen gaandeweg opbouwen.