Meer dan 500 Vlamingen zijn vanaf 9 april het gezicht van een nieuwe BELOOFD!-campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer. Op wegaffiches beloven ze hun dierbaren om niet te snel te rijden, en roepen ze iedereen op om hetzelfde te doen. “Te snel rijden kost om de 4 dagen iemand in Vlaanderen het leven en speelt een rol in duizenden letselongevallen. Zware voeten eisen een zware tol. Dat moet stoppen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Meer dan 500 Vlamingen zijn vanaf 9 april het gezicht van een nieuwe BELOOFD!-campagne tegen overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer. Op wegaffiches beloven ze hun dierbaren om niet te snel te rijden, en roepen ze iedereen op om hetzelfde te doen. “Te snel rijden kost om de 4 dagen iemand in Vlaanderen het leven en speelt een rol in duizenden letselongevallen. Zware voeten eisen een zware tol. Dat moet stoppen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

315 affiches en een veelvoud aan gezichten

Vanaf 9 april voert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een bijzondere campagne: op 315 aanplakborden langs de autosnelwegen en gewestwegen hangen evenveel unieke affiches, met in totaal 505 mensen die elkaar, hun kinderen of kleinkinderen, zussen, broers, vrienden of collega’s beloven om niet te snel te rijden. Daarbij roepen ze iedereen op om dat voorbeeld te volgen en zelf ook de belofte te maken op www.beloofd.be. “Een paar weken geleden vroegen we automobilisten via sociale media of ze het gezicht wilden worden van onze nieuwe snelheidscampagne. Er was één voorwaarde: ze moesten hun dierbaren beloven om niet te snel te rijden. Meteen vonden we honderden Vlamingen bereid om die belofte te maken en daarmee op de affiches te prijken. Daarmee benadrukken we dat velen het wél belangrijk vinden om de snelheidsregels na te leven, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht” zegt Werner De Dobbeleer (VSV).

Vlaming vindt te snel rijden een probleem

In aanloop naar de campagne peilde de VSV bij 1500 Vlamingen naar hun opinies rond snelheid in het verkeer. Daaruit blijkt dat te snel rijden over het algemeen als een probleem wordt ervaren:

  • 3 op de 4 bevraagden (77%) vindt dat je door te snel te rijden vooral je eigen leven en dat van anderen op het spel zet;
  • 7 op de 10 (71%) meent dat het moeilijker is om in een gevaarlijke situatie correct te reageren als je je niet aan de snelheidslimiet houdt;
  • 6 op de 10 (61%) is van oordeel dat hun vrienden en familie afkeurend staan tegenover te snel rijden.

Een meerderheid verklaart zich zelf meestal aan de snelheidslimiet te houden, maar tegelijkertijd hebben ze de indruk dat dat bij anderen veel minder het geval is:

  • 1 op de 2 (51%) zegt zelden of nooit te snel te rijden op de autosnelweg, slechts 11% denkt dat de anderen hetzelfde doen;
  • 6 op de 10 (61%) verklaart zich meestal aan de limiet te houden op een gewone weg buiten de bebouwde kom, slechts 14% denkt dat van de anderen;
  • 8 op de 10 (83%) beweert zelden of nooit te snel te rijden in een woonstraat, slechts 22% denkt dat van de anderen;
  • Bijna 9 op de 10 (87%) verklaart zich meestal aan de regels te houden in de buurt van een school, slechts 28% denkt dat van de anderen.

Zware voeten eisen zware tol

Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd om te reageren en dus hoe meer risico op een ongeval. Bovendien vergroot met de snelheid ook de impact bij een botsing, en daarmee de gevolgen voor de inzittenden en andere weggebruikers. Minister Weyts: “Internationaal onderzoek toont aan dat 30% van alle dodelijke ongevallen te wijten is aan overdreven snelheid. Voor Vlaanderen betekent dit dat te snel rijden jaarlijks meer dan 80 mensen het leven kost, of bijna twee per week. Daarnaast is snelheid de oorzaak van 15% van alle letselongevallen, of meer dan 60 ongevallen per week. Zware voeten eisen dus een zware tol op onze wegen. Een aangepaste snelheid kan het aantal letselongevallen dus drastisch verminderen.”

Een recent OESO-rapport benadrukt dat een afname van de gemiddelde snelheid met 10% leidt tot 20% minder letselongevallen en 40% minder dodelijke ongevallen. Dit betekent dat zelfs een kleine snelheidsdaling een aanzienlijk effect kan hebben op de verkeersveiligheid.

Actie via scholen en sociale media

Naast de affichecampagne langs de weg voert de VSV ook actie via haar netwerk van Verkeersouders in de scholen. Meer dan 400 Verkeersouders kregen een actiepakket waarmee ze ouders en andere automobilisten in de schoolomgeving kunnen oproepen om te beloven niet te snel te rijden. Daarbij horen BELOOFD!-affiches, flyers, stickers en een krijtsjabloon om de boodschap kracht bij te zetten, bijvoorbeeld op de schoolmuren of de straat. Via advertenties op sociale media worden zoveel mogelijk mensen opgeroepen om de BELOOFD!-campagne te ondersteunen en ook zelf de belofte te maken. Op de BELOOFD!-website kun je je eigen foto uploaden om zo je persoonlijke campagne-affiche te ontwerpen.

Alle wegaffiches zijn te bekijken op www.beloofd.be/posters

Meer informatie: www.beloofd.be, www.veiligverkeer.be