In de Europese Unie kwamen er vorig jaar in totaal 25.250 mensen om in het verkeer, een daling met slechts 20% sinds 2010, zo blijkt uit de verkeersveiligheidsindicatoren die de ETSC vandaag publiceert. Wekelijks telt Europa 500 verkeersdoden, te vergelijken twee gemiddelde passagiersvliegtuigen die zouden neerstorten zonder overlevenden, aldus de ETSC. De organisatie benadrukt dat er in Europa de afgelopen vier jaar nog nauwelijks vooruitgang werd geboekt in het terugdringen van het dodental en pleit voor sterk politiek leiderschap, snelle maatregelen en aanzienlijke investeringen in veilige infrastructuur om het tij te keren.

De Europese cijfers staan in contrast met de evolutie in Vlaanderen: op basis van voorlopige cijfers (Verkeersveiligheidsbarometer Vias) wordt het aantal verkeersdoden voor Vlaanderen in 2017 geraamd op 290, een afname met 34% in vergelijking met 2010 toen er nog 437 doden vielen. Volgens de ETSC-rangschikking boeken binnen de EU enkel de Baltische staten en Griekenland meer vooruitgang dan Vlaanderen. Absolute koploper is Noorwegen, waar het dodental tussen 2010 en 2017 is gehalveerd (-50%). Met 45 verkeersdoden per miljoen inwoners in 2017 doet Vlaanderen het ook beter dan het Europese gemiddelde (50). Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “In 2014 steeg het aantal verkeersdoden in Vlaanderen nog tot ‘de schande van de 400’ dodelijke slachtoffers op 1 jaar tijd. Sindsdien zijn we weer op het goede pad om ons verkeer veiliger te maken. We hebben daarvoor onprettige en onpopulaire maatregelen genomen. Dat beleid lijkt nu vruchten af te werpen”.

Vorige maand heeft de Europese Commissie een belangrijk pakket met verkeersveiligheidsmaatregelen aangekondigd. Strengere normen voor voertuigen en infrastructuur zouden er voor kunnen zorgen dat het aantal verkeersdoden tegen 2030 jaarlijks met meer dan 2000 afneemt. De lidstaten en het Europees Parlement moeten de voorstellen echter nog goedkeuren, en een aantal meer directe maatregelen zal nodig zijn om in de nabije toekomst op Europees vlak de nodige vooruitgang te boeken. "Als er in Europa wekelijks twee passagiersvliegtuigen zouden neerstorten, zou dat leiden tot ingrijpende veiligheidsmaatregelen. Dat is precies wat er de afgelopen vijftig jaar in de luchtvaart is gebeurd. Nu hebben we een passende en omvattende aanpak nodig voor de verkeersveiligheid”, aldus Antonio Avenoso, algemeen directeur van de ETSC.

Het volledige ETSC-rapport is te raadplegen op de website van de ETSC