Meer dan 5000 campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over Vlaanderen. Minister Peeters geeft een woordje duiding bij deze nieuwe fietscampagne: “Deze campagne vraagt met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.” 

77% van de Vlaamse fietsers verklaart dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten, zo blijkt uit onderzoek van de VSV (1). Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat ze recent een gevaarlijke situatie met een fietser hebben meegemaakt (zie infografiek). Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.  

“Fietsers en automobilisten beseffen niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser. Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken” zegt Werner De Dobbeleer (VSV).

Naast de meer dan 5000 campagneborden verspreid over Vlaanderen zijn er ook boodschappen via sociale media en de lokale kanalen van de 188 deelnemende steden en gemeenten. Alle campagnemateriaal is beschikbaar op www.fietsveilig.be.

 

(1) Bron: online panelbevraging bij 900 Vlaamse fietsers en automobilisten (16-64 jaar), uitgevoerd door Ipsos in oktober 2019 in opdracht van de VSV.