In het kader van de coronamaatregelen roepen we op om verplaatsingen zoveel mogelijk per (deel)fiets of te voet af te leggen. Al fietsend of wandelend is het immers gemakkelijker om de nodige afstand te bewaren. Bovendien dragen fietsen en wandelen bij tot een betere gezondheid en fysiek en psychisch welbevinden. Dat hebben talloze Vlamingen die de auto hebben ingeruild voor de fiets of de stapschoenen de afgelopen weken kunnen ondervinden.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Nu we weer wat vaker ‘uit ons kot’ komen op weg naar school, winkel of werk, is het belangrijk om te blijven inzetten op veilige en duurzame verplaatsingen. Zoniet dreigen we na de coronalockdown een nog grotere ‘verkeerslockdown’ te krijgen. We weten ondertussen dat de fiets – klassiek of elektrisch - een enorm potentieel heeft in het woon-werkverkeer. Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets. Voor deze groep, net als voor talloze schoolgaande kinderen en jongeren, is de fiets het beste alternatief voor de auto ”.

Om Vlamingen aan te moedigen bij hun dagelijkse verplaatsingen in de eerste plaats voor de fiets te kiezen, start de VSV op vraag van minister Lydia Peeters deze week met een grootschalige campagne onder de noemer “Blijven fietsen allemaal”. Affiches langs de gewestwegen moedigen fietsers aan met de slogan “Met z’n allen op de fiets. Goed bezig!”. Langs de autosnelwegen komt er een afgeleide versie met de boodschap “Met z’n allen op de fiets. Jij morgen ook?”.

De affichecampagne wordt ondersteund door twee radiospotjes met de bekende sportcommentator Michel Wuyts, die fietsers aanmoedigt op hun dagelijkse weg naar werk of school. De spotjes worden uitgezonden op MNM, NRJ Vlaanderen, Studio Brussel, TOPradio en Qmusic. Michel Wuyts is ook te zien en te beluisteren in de campagnevideo’s die via sociale media worden verspreid.

Gemeenten en steden die de campagne willen ondersteunen, kunnen daarvoor gebruikmaken van campagnemateriaal dat de VSV hen bezorgt. Daarin zitten onder meer sjablonen om de campagneboodschap “Blijven fietsen allemaal” op het wegdek te krijten op plekken waar veel fietsers passeren.

Communicatiemateriaal voor gemeenten/steden en bedrijven is downloadbaar op de campagnepagina van de website.

Toolbox duurzame mobiliteit voor lokale besturen

Deze campagne maakt deel uit van de exit-strategie ‘duurzame mobiliteit’ van minister Lydia Peeters. Zo lanceert de minister vandaag ook een toolbox voor lokale besturen, hier heeft de minister samen met haar administratie, de VSV, Fietsberaad Vlaanderen en de Voetgangersbeweging aan gewerkt. Lydia Peeters wil lokale besturen inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van stappers en trappers.

De toolbox die werd samengesteld bevat verschillende concrete acties die lokale overheden (tijdelijk) kunnen invoeren. Denk aan een fietsstraat, het verbreden van fiets- of wandel en zebrapaden of het inrichten van een vakantiestraat om zo ook onderweg de 1,5 meter regel te kunnen respecteren. Maar ook aan het plaatsen van extra fietsenstallingen in de onmiddellijke omgeving van scholen, winkels en bedrijventerreinen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat ter beschikking van de steden en gemeenten om bepaalde verfwerken uit te voeren.

Lydia Peeters maakt hiervoor 3 miljoen euro vrij. 2 miljoen kan ingezet worden op gemeentelijke wegen, met een maximaal bedrag van 7.000 euro per lokaal bestuur. Bij het uitvoeren vraagt de minister voor elke euro die Vlaanderen investeert op gemeentewegen, één euro van het lokaal bestuur. Daarnaast kunnen binnen het tweede deel van het vrijgestelde budget (nog eens 1 miljoen euro) lokale besturen ook voorstellen formuleren voor verfwerken op gewestwegen.

De volledige ‘Toolbox duurzame mobiliteit’ is terug te vinden via volgende link: https://www.vlaanderen.be/toolbox-duurzame-mobiliteit

De minister benadrukt dat de toolbox een werkinstrument is waar later nog altijd ideeën en tips aan toegevoegd kunnen worden: “De toolbox, zoals we deze nu presenteren, kan altijd nog aangevuld worden met goede tips & tricks. Als een gemeente of stad een voorstel heeft, luisteren we hier graag naar.”

Zin om onze boodschap mee uit te dragen? Download kant-en-klaar campagnemateriaal en voorbeeldtekstjes.