Het toegenomen fietsgebruik kan de lichte stijging van het aantal fietsdoden ten dele verklaren, maar dit mag absoluut geen excuus zijn om deze zorgwekkende tendens te minimaliseren. Fietsveiligheid en fietscomfort zijn topprioriteiten in mijn verkeersveiligheidsbeleid.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters

Volgens de eerste, voorlopige gegevens van de Federale Politie telde Vlaanderen vorig jaar 247 verkeersdoden, een daling met 18,8% ten opzichte van 2019. Het aantal gewonden nam met 21,7% af en bedroeg vorig jaar 22.341. Deze sterke dalingen houden uiteraard verband met de impact van de coronamaatregelen op onze mobiliteit. Ondanks de positieve cijfers werd de Vlaamse doelstelling om het dodental in 2020 te beperken tot maximum 200 echter niet gehaald. De globale cijfers maken duidelijk dat een verdere aanscherping van de verkeersveiligheidsmaatregelen in Vlaanderen nodig is om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.

 

Opvallend is dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen vooral afnam onder auto-inzittenden (41 doden minder op één jaar tijd) en in beperktere mate ook onder voetgangers (15 doden minder). Bij ongevallen met lichte vrachtwagens en bij fietsers is er daarentegen een lichte stijging van het dodental (+ 3 doden in beide categorieën). Over de jaren heen zou het aantal doden en gewonden onder fietsers eenzelfde dalende trend moeten kennen als het aantal slachtoffers voor alle weggebruikers samen, maar dat is helaas nog niet het geval.

 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Elk verkeersslachtoffer blijft er één te veel.  Ik zet versterkt in op een jaarlijks sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers zodat finaal in 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen. Het toegenomen fietsgebruik kan de lichte stijging (+3) van het aantal fietsdoden ten dele verklaren, maar dit mag absoluut geen excuus zijn om deze zorgwekkende tendens te minimaliseren. Fietsveiligheid en fietscomfort zijn topprioriteiten in mijn verkeersveiligheidsbeleid. De basisvoorwaarde om meer mensen te laten fietsen, is echter dat fietsen veilig kan. Net als bij andere vervoersmodi moet ook het aantal fietsslachtoffers drastisch dalen. Daarom trek ik nooit geziene budgetten uit voor de realisatie van concrete fietsprojecten de komende maanden én jaren.”

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Tientallen experten en meer dan 750 online congresgangers buigen zich vandaag over concrete, haalbare oplossingen om het verkeer in Vlaanderen veiliger te maken. Tijdens het congres worden de winnaars van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs bekendgemaakt. Die prijs is een onderscheiding voor concrete projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging of gemeente.

 

Uit een totaal van 19 inzendingen selecteerde een vakjury drie kandidaten waaruit de congresgangers de uiteindelijke winnaar kiezen:

  • “Allemaal Verkeersveilig in Brasschaat”, een lokaal project van het gemeentebestuur en de lokale politie in Brasschaat;
  • “Samenleven in het verkeer”, een project rond verkeershandhaving op basis van objectieve data (lokale politie Gent);
  • “Even uit de vaart”, een kindvriendelijke schoolomgeving (een project van de Voetgangersbeweging, de gemeente Wachtebeke en de Langeledeschool, met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen).
     

De winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is rond 12.00 uur bekend.