Meer bestuurders betrapt

Volgens de recentste verkeersstatistieken van de Federale Politie werden in de eerste jaarhelft van 2021 maar liefst 1.665.665 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden. Het aantal vaststellingen is met 11,3% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in pre-coronajaar 2019, toen 1.496.690 bestuurders werden geflitst. In de eerste helft van 2021 reed 27,4% van de overtreders meer dan 10 km per uur boven de toegestane limiet (455.773 vaststellingen). (1) 

 

“Te snel rijden blijft nog steeds een groot probleem in Vlaanderen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat overdreven snelheid aan de basis ligt van een derde van de dodelijke verkeersongevallen. Snelheid beïnvloedt zowel de kans op een ongeval, als de ernst ervan. Het aanpakken van de snelheidsproblematiek is daarom zeer belangrijk om het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen terug te dringen en maakt deel uit van de negen prioritaire actiepunten in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. Naast sensibilisering en educatie zetten we in op leesbare, veilige en consistente snelheidsregimes, en een verdere verhoging en optimalisatie van de controles”, aldus minister Lydia Peeters.

 

Houding Vlaamse automobilisten evolueert

Uit een recent onderzoek naar de overtuigingen en het zelfverklaarde gedrag van Vlaamse automobilisten tussen 18 en 54 jaar blijkt dat steeds meer bestuurders het belangrijk vinden om zich aan de snelheidslimiet te houden. Voor de tweede keer op rij komt hun aandeel boven de 70% uit. (2)

Het aandeel bestuurders dat daarentegen van mening is dat ze sneller kunnen rijden dan toegelaten zonder daardoor anderen in gevaar te brengen, bedroeg in 2020 nog 40% en is intussen gedaald tot 28%. 

Verder valt op dat de risicoperceptie rond te snel rijden in positieve zin is geëvolueerd: in februari 2022 achtte een ruime helft van de bevraagden (57%) de kans eerder groot tot zeer groot dat ze een verkeersongeval zouden veroorzaken wanneer ze sneller rijden dan toegelaten. In juni 2021 deelde slechts 36% die mening. 

Minister Lydia Peeters: “De houding van de Vlaamse automobilisten is langzaam maar zeker aan het evolueren, al had ik liever gezien dat dit zich vertaalde in de verkeersongevallenstatistieken of in een lager aantal boetes voor overdreven snelheid. De sensibiliseringscampagnes in combinatie met de stijgende pakkans door onder meer nieuwe trajectcontroles en de regelmatige flitsmarathons van de politie spelen een rol maar het moet beter. Nog steeds meer dan een kwart van de bestuurders vindt van zichzelf dat ze beter rijden dan anderen, en denkt dat ze daarom geen gevaar vormen wanneer ze te snel rijden. Met de nieuwe campagne willen we nogmaals in de verf zetten dat de snelheidslimieten er niet voor niets zijn: wanneer je te snel rijdt, zie je minder. Daardoor zijn de risico’s op een ernstig ongeval reëel.”

 

Wie te snel rijdt, ziet hem niet

Hoe sneller je rijdt, hoe meer informatie je als bestuurder in korte tijd te verwerken krijgt. Van zodra het informatieaanbod te groot wordt, ga je je min of meer automatisch focussen op de informatie in het centrale blikveld. Dit gaat ten koste van het waarnemen en verwerken van informatie in je perifere blikveld, waardoor je mogelijk cruciale elementen over het hoofd dreigt te zien: een voetganger die aanstalten maakt om over te steken, een voorrangsbord, een fietser die uit een zijstraat komt en voorrang heeft… Hierdoor neemt het risico op ongevallen uiteraard toe. (3) 

 

Deze wetenschappelijke inzichten vormen de basis voor de nieuwe VSV-campagne onder de noemer “Wie te snel rijdt, ziet hem niet”. Een bekende presentator en acteur is het boegbeeld van de campagne die de hele maand april loopt op 314 affiches langs de Vlaamse hoofdwegen, via radiospotjes op Qmusic, Joe, TopRadio, Willy, MNM en Studio Brussel, filmpjes op sociale media en influencers. Als je je de voorbije dagen aan de snelheidslimiet hield, heb je hem zeker al herkend op de affiches. Indien niet, kom je op 6 april in “Vincent Live”, de avondshow op QMusic te weten om wie het gaat en wat je moet doen om hem voortaan wel te zien.

_______

(1) Bron: Verkeersstatistieken Federale Politie, https://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/verkeersstatistieken/interactief/

(2) Online panelbevraging uitgevoerd in februari 2022 door Ipsos in opdracht van de VSV, bij 600 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 54 jaar.

(3) Bron: SWOV, factsheet Snelheid en snelheidsmanagement