Helm Op Fluo Top zet kinderen aan om een fietshelm te dragen en zich extra zichtbaar te maken in het dagelijkse woon-schoolverkeer. Kinderen die te voet of per fiets naar school gaan, lopen in de donkere wintermaanden immers het risico dat autobestuurders hen in het (schemer)duister niet of te laat opmerken. Een fluohesje zorgt voor betere zichtbaarheid op grote afstand, zodat automobilisten hun gedrag kunnen aanpassen en ongevallen met kwetsbare weggebruikers kunnen vermijden. Een fietshelm kan uiteraard geen ongevallen voorkomen, maar vermindert het risico op ernstige hoofdletsels bij een ongeval of valpartij met 60%. Het risico op dodelijk hoofdletsel daalt zelfs met 71%.1 Nederlands onderzoek toont aan dat hoofd- of hersenletsels bij fietsongevallen naar verhouding vaker voorkomen bij kinderen en jongeren.2 Zeker voor jonge fietsers en fietspassagiers is het dragen van een fietshelm dus sterk aan te raden.

 

Actie loopt tot krokusvakantie

Helm Op Fluo Top loopt dit schooljaar van maandag 4 november tot en met vrijdag 21 februari, vlak voor de start van de krokusvakantie. In totaal nemen meer dan 1400 kleuter- en lagere scholen, samen goed voor bijna 390.000 leerlingen, deel aan de actie. Voor elke dag waarop de leerlingen tijdens de actieperiode met een fluohesje naar school komen, krijgen ze een sticker op een spaarkaart. Wie per fiets komt en daarbij een fietshelm draagt, krijgt een extra sticker. Naar gelang van het aantal stickers dat de kinderen bij het einde van de actie hebben gespaard, krijgen ze een toegangsticket voor ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael. Daarnaast schenken ook campagnepartners Nutcase, Gofluo, JBC en Torfs een hele lading leuke prijzen weg.

 

Fluo- en fietshelmgebruik stijgt dankzij Helm Op Fluo Top

Uit een effectmeting in 340 kleuter- en lagere scholen waarbij het gedrag van in totaal 51.387 leerlingen werd gemeten voor, tijdens en na de campagne, blijkt dat de actie erin slaagt om het aantal hesjesdragers in de deelnemende scholen tijdens de donkere wintermaanden te verdubbelen van 30% naar 66% in het kleuteronderwijs, en van 36% naar 79% in het lager onderwijs. Het aantal kinderen dat een fietshelm draagt, stijgt dankzij de campagne gemiddeld met een derde van 63% naar 75% in het kleuteronderwijs, en van 49% naar 70% in het lager onderwijs. In scholen die niet deelnamen aan de actie, was de stijging van het aantal hesjesdragers veel minder uitgesproken en stelde men zelfs een lichte daling vast van het aantal fietshelmdragers. Verder bleek dat leerlingen die deelnamen aan Helm Op Fluo Top tijdens de wintermaanden ook vaker per fiets naar school kwamen.

 

Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV: “Veilig verkeersgedrag stimuleren en belonen werpt vruchten af, dat blijkt nog maar eens met deze campagne. Helm Op Fluo Top slaagt erin om meer leerlingen een fluohesje en een fietshelm te laten dragen tijdens de dagelijkse verplaatsingen van en naar de school, zodat ze beter zichtbaar zijn én beter beschermd bij ongevallen of valpartijen. Maar de veiligheid van jonge voetgangers en fietsers hangt ook af van de manier waarop andere weggebruikers zich gedragen. Kijk dus zeker in de donkere wintermaanden als automobilist extra uit voor voetgangers en fietsers, en pas je snelheid aan als je vermoedt dat er kinderen in de buurt zijn!”

 

Ineke Coorens, directeur Stedelijke Basisschool ’t Groentje: “Met onze school nemen we deel aan Helm Op Fluo Top omdat we kinderen willen voorbereiden op een zelfzekere verkeersveilige houding. We willen kinderen en ouders helpen om los te komen van de auto. Afstanden zijn in een stad gemakkelijk te voet of per fiets te overbruggen. Het is de taak van een moderne stad om hierover na te denken en de stad uit te bouwen tot een verkeersveilige omgeving. Het is de taak van de ouders en de school om die omgeving zo goed mogelijk te benutten. Dat kan alleen als er voldoende vertrouwen is, en kennis en vaardigheden om zich comfortabel en veilig te verplaatsen. Met Helm Op Fluo Top leren we onze kinderen één van die vaardigheden, en dat is zichtbaar zijn.”

______

1 Høye, A. (2018). Recommend or mandate? A systematic review and meta-analysis of the effects of mandatory bicycle helmet legislation. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 120, p. 239-249.

2 Kampen, L.T.B. van (2007). Gewonde fietsers in het ziekenhuis; Een analyse van ongevallen- en letselgegevens. R-2007-9. SWOV, Leidschendam.