In de eerste helft van 2021 werden 582.135 bestuurders in de provincie Antwerpen betrapt op overdreven snelheid, zo blijkt uit cijfers van de Federale Politie. “8.492 bestuurders reden meer dan 30 km per uur te snel – een kleine minderheid die voor erg grote risico’s zorgt. De meeste snelheidsovertredingen worden in de regel afgehandeld door een onmiddellijke inning zonder tussenkomst van het parket, maar voor zware snelheidsovertredingen is een onmiddellijke inning niet mogelijk en ook niet wenselijk” aldus Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx.  In de regel gaat het om bestuurders die meer dan 30 km/u te snel rijden binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, of meer dan 40 km/u te snel rijden op andere wegen. Deze overtreders worden doorverwezen naar het parket, dat vervolgens kan overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank waar ze een boete tot 4000 euro en een verval van het recht tot sturen riskeren.

 

Groepsvorming als vrijwillige maatregel

Het parket van Antwerpen nodigt alle verkeersovertreders met een dagvaardingswaardige snelheidsovertreding sinds 1 mei uit om deel te nemen aan een groepsvorming alvorens ze voor de politierechtbank moeten verschijnen. Procureur des Konings Franky De Keyzer: “Na deelname ontvangen de deelnemers een attest dat ze aan de politierechter kunnen voorleggen. De rechter kan hiermee rekening houden bij het bepalen van de strafmaat. Er geldt één uitzondering: de maatregel geldt niet bij verzwarende omstandigheden zoals een combinatie van verschillende overtredingen en herhaalde recidive”.

 

Wat houdt de groepsvorming in?

De vorming werd ontwikkeld door de VSV en bestaat uit drie lesmomenten die in totaal 16 uur in beslag nemen. De cursus verloopt in kleine groepen van maximum 12 deelnemers. In een eerste deel van 4 uur komen de snelheidsregels, de risico’s en de gepercipieerde voor- en nadelen van te snel rijden aan bod. Vervolgens is er een praktijkgedeelte van 8 uur in een rijvaardigheidscentrum met een proefrit op de openbare weg, gevolgd door een evaluatiemoment waarin de nadruk sterk ligt op het belang van preventief rijden. De vorming wordt afgesloten met een nabespreking van 4 uur waarin de perceptie van de deelnemers aan de realiteit wordt getoetst en de balans met voor- en  nadelen van te snel rijden opnieuw wordt gemaakt. Deelnemen aan de groepsvorming kost 390 euro.

 

Resultaten

Sinds de VSV in augustus 2021 met de groepsvormingen van start ging, werden 167 personen door de afdeling Mechelen van het Antwerpse parket uitgenodigd om een cursus te volgen, iets minder dan de helft ging hier op in. In het najaar start de VSV met een onderzoek om het effect van de vormingen in kaart te brengen. Daarbij zal onder meer worden nagegaan of de groepsvorming een effect heeft op het recidivecijfer bij snelheidsovertredingen. Uit Brits onderzoek blijkt dat snelheidsovertreders die een sensibiliserende cursus volgen tot 23% minder kans hebben om binnen de 6 maanden na hun eerste overtreding te recidiveren in vergelijking met overtreders die een boete krijgen en punten op hun rijbewijs verliezen. Na drie jaar ligt het recidivecijfer bij overtreders die een cursus hebben gevolgd, nog steeds tot 13% lager. (1)

 

 

Meer informatie: www.vsv.be/leermaatregelen 

 

 

(1)      Barrett, G. (2018). Impact evaluation of the National Speed Awareness Course: Final Report. Ipsos MORI.