“Sammeke”, de superflitspaal van de politiezone Gent, een gedragsonderzoek rond fietssnelwegen van de Provincie Antwerpen en een onderzoek over de veiligheidsaspecten van zelfrijdende voertuigen door studiebureau Transport & Mobility Leuven zijn door een vakjury genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2020. De jury onder leiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) selecteerde de kanshebbers uit in totaal 17 kandidaten die een dossier voor de prijs hadden ingestuurd. De uiteindelijke winnaar wordt op 10 maart gekozen door de deelnemers aan het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

 

Een korte toelichting bij de drie genomineerde projecten:

  • “Sammeke” de superflitspaal: symbiose tussen sensibiliseren en handhaven in de zone 30
    (Politie Gent)

Enkele jaren geleden besliste de Stad Gent om de volledige binnenstad om te vormen tot een zone 30. Draagvlak creëren, sensibiliseren en de 30 km/u-limiet handhaven waren de kernwoorden bij de realisatie van dit plan. De inzet van een “superflitspaal” – een Lidar-verkeerscamera die de koosnaam Sammeke meekreeg – bood nieuwe mogelijkheden om de drie kernbegrippen in één coherente aanpak te combineren.

  • Gedragsonderzoek met 3D-cameratechnologie voor veilige fietssnelwegen (Provincie Antwerpen)

Met behulp van 3D-cameratechnologie onderzocht de Provincie Antwerpen het gedrag van weggebruikers op een risicolocatie, met name het punt waar de fietsostrade tussen Sint-Niklaas en Mechelen een drukke verkeersweg en een gelijkgrondse spoorlijn kruist. Het onderzoek bracht de trajecten en snelheidsprofielen van alle verkeersdeelnemers in kaart, waarna een algoritme berekende in welke specifieke situaties het bijna tot een ongeval kwam. Op basis van deze gegevens kan het provinciebestuur gerichte maatregelen nemen om vergelijkbare locaties te beveiligen.

  • CONACON: Management van zelfrijdende voertuigen voor meer verkeersveiligheid (Transport & Mobility Leuven)

In het CONACON-project bestudeert Transport & Mobility Leuven de dynamiek tussen zelfrijdende voertuigen en conventionele bestuurders die samen aan het verkeer deelnemen – een situatie die in de toekomst wel vaker zal voorkomen. Een dergelijke verkeersmix kan kan tot onveilige situaties leiden, ook al is elk voertuig uitgerust met de meest geavanceerde veiligheidstechnologie. Het Leuvense studiebureau gaat na op welke manier verkeersmanagement en “voertuig naar alles” (V2X)-communicatie in dergelijke omstandigheden tot veiliger oplossingen kan leiden.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Het doet me groot plezier vast te stellen dat de nieuwe technologieën een hoofdrol spelen in de drie projecten die kans maken op de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2020. Het toont duidelijk aan dat de verbetering van de verkeersveiligheid niet alleen afhangt van klassieke maatregelen zoals educatie, infrastructuur en handhaving, maar dat ook technologische innovatie steeds vaker voor vooruitgang zorgt. Dergelijke ontwikkelingen kunnen andere overheden en organisaties in Vlaanderen alleen maar inspireren. Bij deze wens ik de drie genomineerden alvast heel veel succes toe met hun project!”