Is hoestsiroop gevaarlijk als je met de auto rijdt? Hoe zit het met speedpedelecs in een fietsstraat? En mag je vlak achter een zebrapad op de rijbaan parkeren? Het zijn enkele van de thema’s die aan bod kwamen in de afgelopen editie van De Grote Verkeersquiz, de online wedstrijd waarmee je op een leuke en laagdrempelige manier je verkeerskennis kan bijspijkeren. 

 

De quiz liep dit jaar voor de twaalfde keer op rij en werd in totaal 381.158 keer afgelegd. In 237.716 gevallen (62%) behaalden de deelnemers een score van minstens 7 op 10 en konden ze meedingen naar één van de meer dan 250 mooie prijzen. De hoofdwinnaar krijgt een e-bike ter waarde van 2.149 euro. Net zoals de vorige jaren was er ook een gepersonaliseerde quizformule voor werknemers binnen bedrijven. In totaal 372 bedrijven schreven zich hiervoor in, samen goed voor 32.764 quizdeelnames. Het slaagpercentage bij bedrijven lag op 64%.

 

Beste en slechtst beantwoorde vragen

Vier van de vijf best beantwoorde vragen gaan over basisregels die essentieel zijn voor de veiligheid, twee daarvan hebben betrekking op fietsers. Zo weet 95% van de deelnemers dat drinken en rijden ook op de fiets geen goed idee is, omdat alcohol het risico op een ongeval aanzienlijk verhoogt. Een even hoog percentage weet dat niets helpt om sneller nuchter te worden als je alcohol hebt gedronken, en dat je binnen de bebouwde kom ook als fietser voorrang moet verlenen aan een lijnbus die zijn halte wil verlaten. 93% weet dat een kort dutje of “powernap” de beste manier is om slaperigheid achter het stuur tegen te gaan.

 

De slechtst beantwoorde vragen hebben betrekking op minder voor de hand liggende verkeersregels. Zo weet slechts 19% dat je bij felle regen altijd je achtermistlicht moet aanzetten, ongeacht de zichtbaarheid. Slechts 26% weet dat je op een rotonde in principe links mag inhalen als de rijbaan breed genoeg is, en 31% weet dat je niet mag parkeren tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig als de doorgang daardoor zo smal wordt dat twee voertuigen elkaar niet kunnen kruisen. Opvallend: slechts 33% weet dat je bij meerdere rijstroken in dezelfde richting binnen de bebouwde kom de rijstrook mag kiezen die het best aan je bestemming beantwoordt, ongeacht de verkeersdrukte – je hoeft dus niet noodzakelijk op de rechterrijstrook te rijden.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “In het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen hebben we de ambitie opgenomen om de kennis van de verkeersregels bij alle weggebruikers te verhogen. Initiatieven zoals De Grote Verkeersquiz kunnen ons hierbij helpen. De regels kennen is al een stap in de goede richting, maar je moet ze als verkeersdeelnemer uiteraard ook toepassen in de praktijk. Vanuit Vlaanderen streven we niet alleen naar veilige wegen, veilige voertuigen en veilige snelheden, maar ook naar veilige weggebruikers. In het licht van de nieuwe vervoerswijzen, vervoersontwikkelingen en een gewijzigd straatbeeld vraagt de kennis van de verkeersregels om permanente aandacht. Dit geldt voor alle weggebruikers en in het bijzonder voor weggebruikers die de overstap maken naar nieuwe modi.”

 

Philippe Courouble, directeur Corporate P&C bij verzekeraar AXA: “Meer dan 32.000 deelnames en een slaagpercentage van 64% bij de deelnemende bedrijven is een mooi resultaat. Als marktleider in arbeidsongevallenverzekeringen juichen we sensibiliserende projecten toe om de maatschappelijke doelstellingen inzake verkeersveiligheid te halen. Om die reden ondersteunen we De Grote Verkeersquiz!”

 

In 2022 plant de VSV een nieuwe editie van De Grote Verkeersquiz. Wie intussen zijn verkeerskennis het hele jaar door wil opfrissen, kan zich op www.veiligverkeer.be inschrijven voor De Kleinste Verkeersquiz. Je krijgt dan elke donderdagochtend een verkeersvraag in je mailbox.