De Grote Verkeerstoets ondersteunt lagere scholen bij de lessen verkeerseducatie en bestaat uit 25 meerkeuzevragen rond zeven thema’s: verkeerstekens, voorrang, zichtbaarheid en fietsuitrusting, gedrag en attitude, passagier, veiligheid en positie op de weg, telkens geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

In totaal 35.898 leerlingen legden dit jaar de toets af, een duizendtal meer dan vorig jaar, toen er 34.938 deelnemers waren. 19.624 leerlingen (54,7%) behaalden minstens 17 op 25 en zijn dus geslaagd. Bij de vorige editie bedroeg het slaagpercentage 45,7%. Het iets hogere slaagcijfer dit jaar is wellicht toe te schrijven aan het feit dat meer en meer leerkrachten het bijhorende lesmateriaal ontdekken. Bij leerlingen die oefenden met de oefentoets ligt het slaagpercentage duidelijk hoger (58,1% geslaagd) dan bij de leerlingen die de oefentoets niet hebben afgelegd (36,5% geslaagd).

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Risico’s correct leren inschatten en weten hoe je veilig te gedragen is van levensbelang in het verkeer. Met De Grote Verkeerstoets peilt de VSV in hoeverre leerlingen uit het vijfde leerjaar die vaardigheden al beheersen. Steeds meer leerlingen en scholen nemen deel aan de toets, en dat is hoopgevend. Lagere scholen die sterk inzetten op verkeerseducatie leggen een belangrijke basis voor veilig verkeersgedrag op latere leeftijd.” 

Beste en slechtst beantwoorde vragen

Net zoals vorig jaar ging de best beantwoorde vraag over hoffelijkheid: “Je staat met je vrienden te praten en jullie nemen het hele fietspad in. Wat kunnen jullie het beste doen als er een voetganger aankomt?”. 96% van de leerlingen gaf het correcte antwoord: “plaats maken zodat de voetganger gemakkelijker kan passeren”. Verder weet de grote meerderheid van de leerlingen dat je goed moet uitkijken als je vanop het trottoir de rijbaan op stapt om rond een hindernis te lopen (83% correcte antwoorden), en dat je niet mag meerijden op het bagagerek van een fiets (78% correcte antwoorden).

Complexe verkeerssignalisatie, zoals een stopbord in combinatie met een groen verkeerslicht, is voor de meeste kinderen verwarrend (72% foute antwoorden), maar ook de betekenis van het op zich simpele verbodsbord “verboden richting” is minder goed gekend (61% foute antwoorden). Een groot aantal leerlingen weet evenmin dat je je fietshelm best vervangt na een valpartij (60% foute antwoorden). De minder goed gekende thema’s zullen bij een volgende editie van de toets meer aandacht krijgen.