Initiatieven als deze kunnen andere organisaties en overheden in Vlaanderen alleen maar inspireren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

De “Coalitie van 30” (Stad Leuven), “Veilige schoolomgevingen in Oostende” (Stad Oostende) en “Jonge Wegweters” (vzw Bataljong) zijn door een vakjury onder leiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2022. De jury selecteerde de kanshebbers uit in totaal 20 kandidaten die een dossier voor de prijs hadden ingestuurd.

 

Een korte toelichting bij de drie genomineerde projecten:

 

Jonge Wegweters (Bataljong vzw)

Jonge Wegweters is een driejarig actieprogramma van Bataljong vzw en Kind & Samenleving vzw, met de steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ze ontwikkelen een toolbox voor steden, gemeenten en de vervoerregio's om jongeren te betrekken bij het (boven-)lokale mobiliteitsbeleid, en te analyseren welke impact dat beleid heeft op de zelfstandige een duurzame verplaatsingen die jongeren maken. De jury prees “Jonge Wegweters” omdat het inspirerend en vernieuwend is. Mobiliteit bekijken vanuit het perspectief van jongeren is interessant en ruim inzetbaar. Het project legt bovendien de nadruk op de actieve weggebruiker die de mobiliteitsomslag zal moeten realiseren.

 

Veilige schoolomgevingen in Oostende (Stad Oostende)

De stad Oostende wil alle schoolomgevingen veiliger maken met een brede, participatieve aanpak. Nadat onder meer het verplaatsingsgedrag van leerlingen en de verwachtingen van de scholen in kaart werden gebracht, werden knelpunten besproken met het stadsbestuur, de lokale politie, het Agentschap Wegen en Verkeer en de VSV. Aan het einde van de rit werd een actieplan opgemaakt met taken voor iedere partner. Naast infrastructurele en financiële engagementen van de stad, wordt er ook ingezet op educatie en handhaving. Naast de participatieve aanpak prees de jury dit project voor de goede samenwerking met de partners, de duidelijke doelstellingen en de resultaten op het terrein.

 

Coalitie van 30 (Stad Leuven)

De Stad Leuven diende een “fietsdeal” in met als doel zoveel mogelijk steden en gemeenten te motiveren om te werken aan meer verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit doen ze met de “Coalitie van 30”, waarbij partners actief kennis delen over de meerwaarde en de mogelijkheden van een (veralgemeende) zone 30 binnen de bebouwde kom. Daarnaast willen ze aan de hand van een intentieverklaring zoveel mogelijk steden en gemeenten aanzetten om dit principe in de praktijk te brengen. De jury prees de Coalitie van 30 omdat het een mooi voorbeeld is van bottom-up aanpak,samenwerking centraal staat en het veel groeipotentieel heeft. 

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Samenwerking, participatie en uitwisseling staan ook dit keer centraal in de projecten die genomineerd werden voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Het toont eens te meer aan dat verkeersveiligheid niet uitsluitend een top-downverhaal is, maar dat ook jongeren, verenigingen en scholen meewerken aan veiliger verkeer en actieve mobiliteit, naast lokale besturen, politiezones, de Vlaamse overheid en de VSV. Initiatieven als deze kunnen andere organisaties en overheden in Vlaanderen alleen maar inspireren. Bij deze wens ik de drie genomineerden alvast heel veel succes toe met hun project!”