RESULTATEN HET GROTE VOETGANGERSEXAMEN

Met Het Grote Voetgangersexamen wil de VSV nagaan of kinderen uit het vierde leerjaar de basisvaardigheden voor stappers voldoende beheersen. In totaal 17.122 leerlingen namen het afgelopen schooljaar aan het examen deel, een stijging met 16% ten opzichte van het voorgaande schooljaar (14.783 deelnemers). 92% van de leerlingen slaagde voor alle onderdelen van de toets, ongeveer evenveel als het voorgaande schooljaar (93%).

RESULTATEN HET GROTE FIETSEXAMEN

Het Grote Fietsexamen heeft als doel om te testen of de leerlingen van het zesde leerjaar klaar zijn voor de grote overstap naar de middelbare school, waar ze vaak zelfstandig naartoe fietsen, doorgaans verder van huis. Het Grote Fietsexamen telde het voorbije schooljaar 16.452 deelnemers, 12% meer dan het voorgaande schooljaar (14.755 deelnemers). 89% van de leerlingen slaagde voor alle onderdelen van de toets, het voorgaande schooljaar lag het slaagcijfer op 90%.

BELANGRIJKE MIJLPALEN

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verheugt zich over de positieve resultaten van de praktijkexamens in het verkeer: “Onze jeugd scoort opnieuw een grote onderscheiding. De grote meerderheid van de leerlingen beschikt over de basisvaardigheden die je echt nodig hebt om je vlot en veilig te verplaatsen met de fiets of te voet. De schoolgaande jeugd is kwetsbaar en moet goed voorbereid zijn op de realiteit van het verkeer. Daar dragen we ons steentje toe bij met praktijkgerichte verkeerseducatie en de bijhorende praktijktoetsen. Al is het voor de veiligheid van onze kinderen natuurlijk van cruciaal belang dat ook de volwassenen over alle basisvaardigheden beschikken”, aldus de minister.

KANT-EN-KLAAR PAKKET

Met Het Grote Voetgangersexamen en Het Grote Fietsexamen biedt de VSV een kant-en-klaar pakket waarmee scholen gemakkelijk aan de slag kunnen om deze examens te organiseren, inclusief voorbereidende oefenfiches en formulieren voor de eindevaluatie. Daarbij kunnen ze samenwerken met de lokale politie en het gemeentebestuur. Tijdens de examens leggen de leerlingen een uitgestippelde route af, waarbij controleurs noteren of ze alles op een veilige manier uitvoeren. Nadien volgt een eindevaluatie en krijgt elke leerling een brevet waarop staat voor welke vaardigheden hij geslaagd is en voor welke hij nog moet oefenen.

De VSV ontwikkelde leerlijnen om zelfstandig te leren stappen en fietsen in het verkeer. De leerlijn voor jonge voetgangers start in de kleuterschool met het bronzen voetgangersbrevet, gevolgd door een zilveren brevet in de eerste graad van de lagere school en tenslotte gouden brevet in het vierde leerjaar, na het afleggen van Het Grote Voetgangersexamen. De leerlijn voor jonge fietsers begint eveneens in de kleuterschool met een loopfietsbrevet, gevolgd door een bronzen en zilveren fietsbrevet voor de eerste en tweede graad van de lagere school, en tenslotte het gouden fietsbrevet bij het afleggen van Het Grote Fietsexamen in het zesde leerjaar. Kinderen die vanaf jonge leeftijd via de school deelnemen aan deze leerlijnen kunnen betere resultaten voorleggen bij Het Grote Voetgangersexamen en Het Grote Fietsexamen, omwille van de opgebouwde ervaring.

Meer info: www.grotevoetgangersexamen.bewww.grotefietsexamen.be