Geen slachtoffers meer in en door het verkeer, is wat echt telt en wat ons allen verbindt.

Cathy Berx, gouverneur Provincie Antwerpen

Het project Verkeersveilige Gemeente begeleidt tot op heden in totaal 35 gemeenten op weg naar nul slachtoffers in en door het verkeer. Het opstellen en uitvoeren van een actieplan verkeersveiligheid staat daarbij centraal. Daarin komen vijf grote pijlers aan bod: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving, en evaluatie en monitoring.

 

Op vrijdag 27 november hebben vertegenwoordigers uit Arendonk, Berlaar, Bonheiden, Brasschaat, Herselt, Malle, Nijlen, Oud-Turnhout, Ranst en Westerlo onder leiding van de VSV de eerste fase van Verkeersveilige Gemeente, het opstellen van een actieplan, afgerond. De deelnemers kregen een overzicht van tien goede praktijkvoorbeelden die tijdens eerdere besprekingen met de naar boven kwamen, en ook de leerpunten werden overlopen. Zo leren de deelnemende gemeenten van elkaar en vinden ze inspiratie om hun ambities inzake verkeersveiligheid in de praktijk om te zetten. De tien beginnen nu aan fase 2, waarin de provincie Antwerpen hen begeleidt bij de uitvoering van het actieplan.

 

Sinds de start in 2018 namen in totaal al 35 gemeenten deel aan het project. Bornem, Borsbeek, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs-Sint-Amands, Ravels, Rijkevorsel, Schelle, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel hebben het traject intussen afgerond. Balen, Beerse, Herenthout, Hoogstraten, Kasterlee, Vosselaar, Lint, Rumst, Zandhoven en Zoersel zijn vorig jaar gestart met de tweede fase en krijgen nu dus het gezelschap van Arendonk, Berlaar, Bonheiden, Brasschaat, Herselt, Malle, Nijlen, Oud-Turnhout, Ranst en Westerlo. In 2021 zullen opnieuw tien gemeenten uit de provincie Antwerpen instappen.

Nul verkeersdoden, de zogenaamde Vision Zero, is geen verre toekomstdroom maar ligt op lokaal vlak verrassend dichtbij.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters

Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx: “Zolang er doden en zwaargewonden vallen door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal. 90% van de wegen in Vlaanderen valt onder het beheer van steden en gemeenten. Lokale overheden zijn dan ook een onmisbare partner om de Vlaamse doelstellingen inzake verkeersveiligheid te realiseren. Een systematische aanpak die vertrekt van een grondige analyse kan hierin een grote meerwaarde betekenen en de efficiëntie van verkeersveiligheidsmaatregelen vergroten. Met dit schakelmoment staan opnieuw tien Antwerpse gemeenten klaar om de doelstelling van nul verkeersdoden te realiseren, dat brengt het totale aantal deelnemende gemeenten sinds de start van het project op 35. Geen slachtoffers meer in en door het verkeer, is wat echt telt en wat ons allen verbindt.”

 

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens: “Als provincie hebben we tot nu een coördinerende rol opgenomen tijdens deze intensieve begeleiding in verschillende fases, die de gemeenten al deels doorlopen hebben. We willen het pad nu met hen verderzetten en een goede ondersteuning garanderen bij het uitvoeren van het actieplan met onder andere gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. We betrachten hierbij zoveel mogelijk op maat te werken, want elke lokale context vergt een eigen aanpak. Het team Verkeersveilige Gemeente zal jaarlijks een werkbezoek doen en vanuit de lokale context mee nadenken over hoe de opgestelde actiepunten in een langeretermijnvisie ingepland kunnen worden.”

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Nul verkeersdoden, de zogenaamde Vision Zero, is geen verre toekomstdroom maar ligt op lokaal vlak verrassend dichtbij.  Uit internationale cijfers blijkt dat meer dan 800 middelgrote steden en gemeenten in Europa er de afgelopen jaren in geslaagd zijn die doelstelling te bereiken. Dit is bijzonder goed nieuws, want het toont aan dat vooruitgang wel degelijk mogelijk is, op voorwaarde dat men voldoende inspanningen levert en systematisch te werk gaat. Het project Verkeersveilige Gemeente helpt lokale besturen om een goed verkeersveiligheidsplan op te stellen en tot uitvoering te brengen. Dat kan ik alleen maar toejuichen, want zo gaan we stap voor stap naar een verkeersveiliger Vlaanderen.”

 

Gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem (OVK-SAVE): “Het project Verkeersveilige Gemeente brengt heel wat partners SAMEN die aan verkeersveiligheid werken. Een goede samenwerking is trouwens een basisvoorwaarde om tot veiliger verkeer te komen. De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE is dan ook blij haar expertise in te bengen om van dit project verder een succes te maken.”

 

Meer informatie: provincieantwerpen.be