Dankzij speedpedelecs kunnen langere afstanden op een makkelijke en efficiënte manier worden overbrugd. Dat maakt fietsen voor een bredere groep aantrekkelijk, vooral in het woon-werkverkeer. Uit een recente bevraging van de VSV blijkt dat 4% van de Vlaamse fietsers tussen 18 en 65 jaar over een speedpedelec beschikt. 10% van de bevraagden heeft het afgelopen jaar minstens enkele dagen per maand een speedpedelec gebruikt om zich te verplaatsen (1).

 

Opleiding is nodig én loont 

Een speedpedelec is geen gewone elektrische fiets. Door zijn snelheid en hoedanigheid zijn verkeerskennis en vaardigheden enorm belangrijk. De nood aan opleiding is evenredig, zo blijkt uit de vraag naar specifieke opleidingen in het Safe2work-bedrijvenaanbod van de VSV. Daarin ligt de focus in de eerste plaats op een correcte risico-inschatting en het vermijden van gevaarlijke situaties.

Tussen 2019 en 2022 steeg het aantal aangevraagde opleidingen van 43 naar 115 per jaar, meer dan een verdubbeling. Die opleidingen werpen ook hun vruchten af: uit een evaluatie van de fietsveiligheidsmaatregelen bij BASF Antwerpen bleek de combinatie van doorgedreven sensibilisering binnen het bedrijf met een veiligheidsopleiding van de VSV het ongevallenrisico voor speedpedelecgebruikers met 50% te verminderen (2). 

 

Opleiding bij aankoop: primeur

Heel wat bedrijven koppelen een fietslease voor hun werknemers aan een fietsveiligheidsopleiding van de VSV. Nu wordt die koppeling voor het eerst ook gemaakt voor particulieren die een nieuwe speedpedelec aankopen bij de Belgische fietsproducent Ellio: zij krijgen de gelegenheid om een workshop “Slim op de speedpedelec” van de VSV te volgen. In deze 2 uur durende opleiding krijgen de deelnemers een opfrissing van de verkeersregels voor speedpedelecs, leren ze wat de belangrijkste oorzaken van ongevallen zijn en hoe ze daarop kunnen op anticiperen, en kunnen ze tot slot hun behendigheid oefenen op een verkeersvrij parcours. Als de formule aanslaat, wil de VSV dit aanbod uitbreiden naar andere producenten en verdelers in Vlaanderen. 

 

Deel van veiligheidspakket

De workshop “Slim op de speedpedelec” maakt deel uit van het aanbod aan veiligheidspakketten dat Ellio aanbiedt bij aankoop van een nieuwe speedpedelec. Ellio-klanten hebben de keuze uit twee versies: optie 1 bestaat uit de VSV-opleiding, in optie 2 wordt de opleiding aangevuld met een fluohesje en een speedpedelec-helm. De kostprijs bedraagt respectievelijk 75 en 235 euro.

 

Jorrit Heidbuchel, CEO van Ellio: “Als we van speedpedelecs een volwaardig alternatief willen maken voor de dagelijkse mobiliteit dan is veiligheid van het grootste belang. Bij Ellio beseffen we dat maar al te goed. Daarom steunen we de VSV in haar werk rond speedpedelecveiligheid.”

 

Speedpedelec: nieuwkomer raakt ingeburgerd, aantal ongevallen stijgt

Sinds de snelle elektrische fiets in 2016 in het verkeersreglement werd geïntroduceerd, kende het aantal inschrijvingen een spectaculaire groei. In 2022 werd in Vlaanderen een recordaantal van 16.739 nieuwe speedpedelecs ingeschreven, een stijging met 41% in vergelijking met 2021 (11.844) (3). Het totale aantal ingeschreven speedpedelecs in Vlaanderen komt daarmee boven de 75.000 uit. 

 

Het stijgende aantal speedpedelecs op de weg gaat gepaard met een stijgend aantal ongevallen: volgens voorlopige cijfers voor 2022 werden er in Vlaanderen 538 letselongevallen met speedpedelecs geregistreerd, een stijging met 69% tegenover 2021 (318). Daarbij vielen in totaal 496 slachtoffers onder speedpedelecgebruikers, 68% meer dan in 2021 (296). Het aandeel van de speedpedelecs in het totale aantal fietsslachtoffers blijft met 5% wel relatief beperkt. Door de hogere snelheid zijn de gevolgen bij een ongeval gemiddeld wel iets groter dan bij andere fietsen (4).

 

 

Meer informatie: rideellio.com, safe2work.be

 

 

__________

(1) Online panelbevraging bij een representatieve steekproef bij 479 18-65-jarige fietsers en 573 18-65-jarige autobestuurders in Vlaanderen, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van de VSV, maart 2023.

(2) Fietsberaad Vlaanderen, Hoe BASF zijn werknemers opleidt en fietsongevallen vermindert

(3) Traxio.be, Populaire speed pedelecs zorgen voor recordcijfers in 2022.

(4) Voorlopige cijfers 2022: Federale politie, DGR/DRI/BIPOL. Cijfers 2021: FOD Economie, AD Statistiek (in Departement MOW, Jaarrapport Verkeersveiligheid 2021).