Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Vilvoorde buigen tientallen experten en meer dan 500 congresgangers zich over de vraag hoe we weggebruikers kunnen stimuleren tot veiliger gedrag in het verkeer, en welke rol daarbij weggelegd is voor verkeersinfrastructuur, handhaving, educatie en sensibilisering. Zo legt Wouter Duyck, professor Gedragseconomie van de Universiteit Gent, op het congres uit hoe kleine aanpassingen in de verkeersomgeving veilig gedrag kunnen uitlokken, een techniek die ook wel bekendstaat als “nudging”.

Een concreet voorbeeld is “Safe Crossing”, een project waarmee de Stad Antwerpen in samenwerking met onderzoeks- en innovatiecentrum Imec, Digipolis en softwarepartner Robovision voetgangers met technologie en psychologie wil stimuleren om enkel over te steken als het licht op groen staat. Op het complexe kruispunt van de Nationalestraat, de Kronenburgstraat en de Volksstraat – waar vier straten en een trambaan elkaar kruisen – staan slimme camera’s opgesteld die de situatie op en rond het zebrapad in real time analyseren en detecteren of voetgangers oversteken bij een groen licht of een rood licht. Op digitale borden wordt aangegeven hoeveel mensen gewacht hebben op groen, zodat andere voetgangers gestimuleerd worden om het voorbeeld van de meerderheid te volgen. Bovendien krijgen wachtende voetgangers tijdens een rood licht quizvragen, weetjes over de omgeving en een wachttijdindicatie te zien. De eerste resultaten van dit proefproject worden eind mei verwacht. Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Het gebruik van slimme technologie is een onzichtbaar maar essentieel onderdeel van het mobiliteitsbeleid in Antwerpen. Deze ‘safe crossing’ is daarvan een mooi voorbeeld.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “We voeren de strijd voor veiliger verkeer op vele fronten: we investeren meer dan ooit in betere weginfrastructuur, de rijopleiding is volledig hertimmerd, de snelheidsregimes buiten de bebouwde kom zijn geharmoniseerd, we rollen steeds meer trajectcontroles uit… Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe fronten die we kunnen openen om het verkeer verder veilig te maken. ‘Nudging’ heeft duidelijk nog enorm veel potentieel voor onze verkeersveiligheid”.

Verder is er aandacht voor de rol die de politie kan spelen door in te zetten op transparante communicatie, het inzetten van Beloofd!-campagnes en sociale media om verkeersgedrag te sturen, de toenemende interesse voor verkeersveiligheidsprojecten vanuit het bedrijfsleven en de rol van de vernieuwde rijopleiding in Vlaanderen.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Het congres sluit af met de bekendmaking van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019. Die prijs is een onderscheiding voor concrete projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging of gemeente. Uit een totaal van 26 inzendingen weerhield een vakjury drie projecten waaruit de congresgangers de uiteindelijke winnaar kiezen:

  • “Het fietsproject: de Gentse flikken in meer dan een champetterrol”, een project voor veilig fietsgedrag in Gent;
  • “SAVE 2.0 - een nieuwe kijk op het lokaal verkeersveiligheidsbeleid” van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Vlaamse overheid;
  • “School-straten: meer ruimte voor het kind”, een project rond verkeersveilige schoolomgevingen in Hoogstraten.

Omstreeks 17.00 uur is bekend wie de winnaar wordt van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019.