"De ongevallencijfers tonen aan dat gerichte verkeerseducatie in het secundair onderwijs noodzakelijk blijft om jongeren beter te wapenen tegen de risico’s op de weg, ook in coronatijden."

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters

Sinds een drietal jaar organiseert de VSV de Verkeersweken, een reeks ervaringsgerichte lessen rond belangrijke verkeersveiligheidsthema’s voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aanbod van de Verkeersweken is afgestemd op de leeftijd van de jongeren: zo is er voor leerlingen uit de eerste graad vooral aandacht voor zichtbaarheid en risicoherkenning, de tweede graad leert onder meer over de dode hoek en de risico’s van afleiding door smartphonegebruik, en voor de derde graad komen onder meer rijden onder invloed, snelheid en het behalen van het rijbewijs aan bod. In normale omstandigheden vinden de Verkeersweken plaats in de school, maar omwille van de coronamaatregelen is dat momenteel onmogelijk. De nood aan verkeers- en mobiliteitseducatie in het secundair onderwijs blijft echter bestaan, zeker nu het aandeel middelbare scholieren dat per fiets naar school gaat, gestegen is van 44% naar 59%. (1)

 

Daarom start de VSV vanaf deze week met online lessen. Voor elke graad is er een online workshop van 50 minuten, die gegeven wordt door de VSV-lesgevers aan de hand van een online leerplatform met video’s, vragenlijsten en oefeningen. Per lesuur kiest de school zelf welke klas een les kan volgen. De lessen vinden meestal plaats in het computerlokaal van de school, waar elke leerling kan beschikken over een eigen pc met internetaansluiting. Leerlingen kunnen indien nodig ook van thuis uit deelnemen. Aangezien de lessen steeds live plaatsvinden, is er ruimte voor interactie met de leerlingen, net zoals bij de klassieke lesformule in de klas.

 

Leerlingen secundair onderwijs zijn risicogroep

Leerlingen uit het secundair onderwijs vormen een bijzondere risicogroep in het verkeer. Vanaf de middelbare schoolleeftijd gaan jongeren veel vaker zelfstandig op pad met de fiets of, iets later, de bromfiets. Daarbij leggen ze vaak langere trajecten af en komen ze terecht in complexe situaties waarmee ze minder vertrouwd zijn. Het niet correct inschatten van risico’s en leeftijdsgebonden factoren zoals het verkennen van grenzen, groepsdruk en speel- of imponeergedrag hebben een weerslag op het verkeersgedrag. De ongevallenstatistieken liegen er niet om: in 2019 werden 2668 jongeren tussen 13 en 18 jaar het slachtoffer van een verkeersongeval in Vlaanderen. Onder hen vielen 14 doden en 165 ernstig gewonden. 42% van de slachtoffers binnen deze leeftijdsgroep zijn fietsers, gevolgd door bromfietsers (28%), auto-inzittenden (18%) en voetgangers (8%). Per hoofd van de bevolking tellen 13- tot 18-jarigen 3 keer zoveel verkeersslachtoffers als 6- tot 12-jarigen. (2)

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “De ongevallencijfers tonen aan dat gerichte verkeerseducatie in het secundair onderwijs noodzakelijk blijft om jongeren beter te wapenen tegen de risico’s op de weg, ook in coronatijden. Met de online Verkeersweken biedt de VSV alle middelbare scholen in Vlaanderen de kans om veilig verkeer een plaats te geven in het lesprogramma, en dit volledig coronaproof!”.

 

Meer informatie: www.verkeeropschool.be/projecten/verkeersweken

 

(1) Bron: VAB mobiliteitsenquête september 2020

(2) Bron: FOD Economie, ADSEI; gegevensverwerking: Vlaamse overheid, Departement MOW