Met Fietsgemeente/Fietsstad willen de VSV, de Fietsersbond en Het Nieuwsblad steden en gemeenten aansporen om te zorgen voor vlotter en veiliger fietsverkeer. Lokale overheden die het voortouw nemen en een inspirerende voorbeeldrol vervullen voor de rest van Vlaanderen, worden bekroond met de titel “Fietsgemeente/Fietsstad 2020”. Het is reeds de vierde editie van de wedstrijd die in 2012 door de VSV in het leven werd geroepen om het lokale fietsbeleid te versterken.

 

Negen genomineerden, drie winnaars

Nieuw in deze editie is de rol van het grote publiek: waar steden en gemeenten bij vorige edities een kandidatuur moesten indienen, zijn het nu de fietsende Vlamingen zelf die hun favoriete fietsstad of -gemeente kunnen aanduiden. Alle Vlaamse steden en gemeenten komen daarvoor in aanmerking, onderverdeeld in drie categorieën op basis van hun inwonertal. De top 3 per categorie die uit de verkiezing naar voren komt, kan vervolgens meedingen naar de eindtitel en wordt door een vakjury onder de loep genomen. Van de in totaal negen genomineerden wordt tot slot één stad of gemeente per categorie tot winnaar bekroond.

Uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Voor een ambitieus en globaal fietsveiligheidsbeleid kunnen we niet zonder de steden en gemeenten. Fietsgemeente/Fietsstad 2020 biedt hen een unieke kans om hun fietsvriendelijke imago een flinke impuls te geven. In deze wedstrijd kiezen fietsende Vlamingen zelf de gemeenten en steden waar ze zich het veiligst en meest welkom voelen.”

Mikaël Van Eeckhoudt, algemeen directeur van de Fietsersbond: "Als belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen geven we iedereen de kans om hun stem te laten horen over het fietsbeleid en het fietsplezier in de gemeente waar ze fietsen. Zo kan iedereen mee bepalen welke stad of gemeente echt werk maakt van een fietsvriendelijke omgeving".

 

Hoe deelnemen?

Een online stem uitbrengen kan op www.fietsgemeente.be. Het volstaat om de naam van je favoriete fietsgemeente of -stad aan te duiden en een aantal vragen te beantwoorden over de fietsveiligheid en -vriendelijkheid van de gekozen plaats. Stemmen kan tot en met donderdag 31 oktober, de winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Vlaamse Fietscongres van 26 mei volgend jaar.