Een boete vermijden hoort eigenlijk de laatste reden te zijn om snelheid te minderen. Want de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, en veiligheid gaat boven alles.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Pakkans stijgt

Volgens de recentste verkeersstatistieken van de Federale Politie werden in 2021 niet minder dan 3.267.348 bestuurders in Vlaanderen betrapt op te snel rijden, of omgerekend 8.952 per dag. Meer dan een kwart van de overtreders (26,8%) reed meer dan 10 km/u sneller dan toegelaten (876.157 vaststellingen). Dagelijks werden gemiddeld 132 bestuurders betrapt die zelfs meer dan 30 km/u te snel reden (48.139 vaststellingen op jaarbasis, of 1,5% van alle vaststellingen).1

 

In vergelijking met pre-coronajaar 2019, toen 2.818.570 bestuurders in Vlaanderen werden betrapt, is het aantal vaststellingen in 2021 met 15,9% toegenomen (+448.778 vaststellingen). De stijging zit vooral in de groep die “net iets te snel” reed (+507.949 vaststellingen, +27,0%). Het aantal bestuurders dat meer dan 10 km/u boven de limiet zat, is daarentegen afgenomen (-59.171 vaststellingen, -6,3%).

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Door de ingebruikname van nieuwe trajectcontroles, de efficiëntere werking van de snelheidscamera’s en de afschaffing van de tolerantiemarges is de pakkans voor wie te snel rijdt in Vlaanderen stelselmatig toegenomen. Het effect daarvan zien we in het stijgende aantal bestuurders dat wordt betrapt. Maar evengoed maken deze cijfers duidelijk dat te snel rijden nog steeds een groot verkeersveiligheidsprobleem is in Vlaanderen. Te vaak nemen bestuurders een verrassend nonchalante houding aan tegenover te snel rijden, met alle risico’s van dien. Sensibiliseringscampagnes in combinatie met een verdere stijging van de pakkans zoals met de flitsmarathon vandaag, moeten daar verandering in brengen. Maar een boete vermijden hoort eigenlijk de laatste reden te zijn om snelheid te minderen. Want de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, en veiligheid gaat boven alles. Dat maken we met deze campagne duidelijk: vertraag niet alleen voor de boete, maar voor de veiligheid van alle andere weggebruikers.”

 

We letten vaakst op limiet in schoolomgevingen

In augustus 2022 onderzocht de VSV de overtuigingen en het zelfverklaarde gedrag van Vlaamse automobilisten tussen 18 en 54 jaar.2 De mate waarin bestuurders verklaren “elke rit” op hun snelheid te letten, varieert volgens de plaats waar ze rijden:

  • 43% van de bevraagden verklaart dat ze “elke rit” op hun snelheid letten in schoolomgevingen (30 km/u);
  • 38% let “elke rit” op de snelheid binnen de bebouwde kom (50 km/u) en op autosnelwegen (120 km/u);
  • 34% doet dat in woonstraten met een snelheidsbeperking tot 30 km/u;
  • Gewone wegen buiten de bebouwde kom (70 km/u) scoren het laagst met 31% van de bestuurders die er “altijd” op de snelheid let.

 

Campagne

De nieuwe VSV-campagne onder de noemer “Vertraag niet alleen om een boete te vermijden” loopt de hele maand oktober op 314 affiches langs de Vlaamse hoofdwegen. 3 verschillende campagnebeelden tonen de beste redenen om je aan de snelheidslimiet te houden. Je bent immers zo goed als nooit alleen op de baan, en de kans dat je overstekende voetgangers, fietsende jongeren en kinderen op je weg vindt is zeker binnen de bebouwde kom reëel. Naast de wegaffiches is er een  uitgebreide onlinecampagne en worden er ook boodschappen verspreid via lokale besturen.

Alle campagnemateriaal is beschikbaar op Veiligverkeer.be.

_______

(1) Bron: Verkeersstatistieken Federale Politie, https://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/verkeersstatistieken/interactief/ 

(2) Online panelbevraging uitgevoerd in augustus 2022 door Ipsos in opdracht van de VSV, bij 617 autobestuurders tussen 18 en 54 jaar in Vlaanderen.