In totaal 24.394 fietsers uit heel Vlaanderen lieten eind vorig jaar hun stem horen en vulden de online vragenlijst in. Daarin werd onder meer gepeild naar de manier waarop men het fietscomfort, de fietsveiligheid en de infrastructuur ervaart in de stad of gemeente waar men het vaakst fietst. 167 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten kregen minstens 50 beoordelingen achter hun naam en werden daarmee opgenomen in het Vlaams Fietsrapport.

 

De globale resultaten van de publieksbevraging zijn gematigd positief, al blijven er vooral op het vlak van fietsveiligheid nog heel wat verbeterpunten:

  • Zowat 6 op de 10 respondenten (59%) verklaart dat het in de door hen beoordeelde stad of gemeente aangenaam fietsen is, maar daartegenover staat dat slechts 1 op de 3 (34%) het er ook comfortabel fietsen vindt;
  • Bijna de helft van de bevraagden (47%) vindt dat kinderen in de betrokken gemeente niet veilig naar school kunnen fietsen, een iets kleinere groep (42%) vindt dat ook ouderen er niet met een gerust hart kunnen fietsen;
  • Slechts ongeveer 1 op de 2 bevraagden (48%) vindt dat als een straat opnieuw wordt aangelegd, ook de infrastructuur voor fietsers verbetert.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Het goede nieuws is dat er heel wat steden en gemeenten opvallend beter scoren dan het Vlaamse gemiddelde en dus goed bezig zijn. We hopen dat deze koplopers anderen kunnen inspireren om het ook beter te doen. Deze globale resultaten geven aan dat er in de gemiddelde Vlaamse stad of gemeente nog heel wat werk aan de winkel is om het veiligheidsgevoel van de fietsers te verhogen en het fietscomfort te verbeteren. Een project waar we allemaal samen onze schouders onder moeten zetten”.

 

Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond: “De Fietsersbond is heel blij met de vele reacties op de bevraging. De voorbije weken hebben duidelijk gemaakt dat we meer fietsen en het fietsen in deze moeilijke periode echt omarmen. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat er nog meer ruimte voor de fiets nodig en gewenst is. Vandaar de oproep om echt werk te maken van een fietsbeleid op gemeentelijk niveau. We zien ook duidelijk dat die gemeenten die zich echt inzetten voor een beter fietsbeleid ook echt beloond worden.”

 

167 individuele rapporten

Naast het Vlaamse Fietsrapport zijn er ook 167 individuele rapporten, één voor elke stad of gemeente die minstens  50 beoordelingen achter haar naam kreeg. De fietsrapporten vormen een rijke bron aan informatie over de manier waarop fietsers de betrokken stad of gemeente beleven, en geven aan welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn.

 

De best scorende steden en gemeenten komen in aanmerking om mee te dingen naar de titel van Fietsgemeente/Fietsstad 2020. Het gaat om Genk, Kortrijk en Mechelen bij de grote gemeenten en steden (meer dan 50.000 inwoners), Deinze, Koksijde en Lommel bij de middelgrote gemeenten (tussen 20.000 en 50.000 inwoners) en Boechout, Ravels en Zutendaal bij de kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners). Zij krijgen een doorlichting door een gespecialiseerd studiebureau, waarna een vakjury beslist wie er uiteindelijk als winnaar uit de bus komt.

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal de laureaten bekronen tijdens het Fietscongres op 6 oktober in Antwerpen. De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

 

De fietsrapporten per gemeente zijn beschikbaar op https://www.fietsgemeente.be/fietsrapporten/