In 2000, exact 20 jaar geleden dus, telde Vlaanderen nog 871 verkeersdoden. In 2019 was dat aantal gedaald tot 304, een afname met meer dan 60% (1). Dat is op zich een zeer positieve evolutie, maar er zijn ook een aantal belangrijke kanttekeningen te maken. Zo stagneert het dodental sinds 2017 en registreren we op basis van de eerste, voorlopige cijfers voor 2019 zelfs een stijging met 2% ten opzichte van het voorgaande jaar - een zorgwekkende evolutie. Bovendien nam het aantal slachtoffers de voorbije jaren vooral af onder auto-inzittenden, terwijl er bij voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders veel minder vooruitgang te bespeuren viel. Vooral het aantal slachtoffers onder fietsers – in 2018 nog goed voor 919 doden en zwaargewonden, of 32,4% van het totale aantal doden en zwaargewonden dat jaar - blijft zorgwekkend hoog (2).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het is nog wachten op de definitieve ongevallenstatistieken voor 2019, maar op basis van de eerste, voorlopige gegevens is nu al duidelijk dat dit voor iedereen een flinke wake-upcall moet zijn. De cijfers tonen aan dat de strijd voor minder verkeersslachtoffers nog lang niet gestreden is en meer dan ooit blijvende aandacht verdient. We zullen in Vlaanderen ons uiterste best moeten doen om het tij te keren en nieuwe vooruitgang te boeken. Elk slachtoffer is er immers één te veel”, aldus minister Peeters. Om snel resultaten te boeken zet de minister onder meer in op het identificeren en uitvoeren van “quick wins” – eenvoudige, tijdelijke oplossingen om bijvoorbeeld bestaande fietspaden op te waarderen en de veiligheid op kritieke punten te verhogen in afwachting van een definitieve oplossing.

Vision Zero

Op langere termijn, tegen 2050, is het de bedoeling om te komen tot een verkeerssysteem zonder dodelijke slachtoffers. Die “Vision Zero”-doelstelling is zowel in Vlaamse als Europese beleidsteksten verankerd, en wordt ook door de Verenigde Naties onderschreven. Matthew Baldwin, de Europese coördinator voor verkeersveiligheid, noemde Visio Zero op het congres de enige doelstelling die vanuit menselijk oogpunt te verantwoorden valt. “Sterfgevallen en ernstig letsel zijn niét de onvermijdelijke prijs die we moeten betalen voor onze mobiliteit. Samen met de lidstaten, regio’s, lokale overheden en alle belanghebbenden moeten we alles in het werk stellen om het aantal doden en ernstig gewonden te verminderen, want hoewel de EU de veiligste wegen ter wereld heeft, kunnen en moeten we veel beter” aldus Matthew Baldwin.

Tientallen experten en meer dan 400 congresgangers buigen zich vandaag over de vraag hoe we die doelstelling kunnen realiseren in Vlaanderen. Een systeemaanpak die anticipeert op menselijke fouten en risico’s uitschakelt bij de bron, verdient daarbij volgens internationale experts de voorkeur. Intelligente snelheidsbegrenzers – vanaf 2022 verplicht op alle nieuwe automodellen die in Europa worden verkocht – zijn daarvan een goed voorbeeld. Maar ook op lokaal vlak kan er heel wat gebeuren, bijvoorbeeld door een systematische inventarisatie en aanpak van alle risicopunten, en uitbreiding van de zones 30.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Het congres sluit af met de uitreiking van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2020. Die prijs is een onderscheiding voor concrete projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging of gemeente. Uit een totaal van 17 inzendingen weerhield een vakjury drie projecten waaruit de congresgangers de uiteindelijke winnaar zullen kiezen:

  • “Sammeke” de superflitspaal, sensibiliseren en handhaven in de zone 30 (Politie Gent)
  • Gedragsonderzoek met 3D-cameratechnologie voor veilige fietssnelwegen (Provincie Antwerpen)
  • CONACON: Management van zelfrijdende voertuigen voor meer verkeersveiligheid (Transport & Mobility Leuven)

De winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is rond 16.30 uur bekend.