De cijfers liegen er niet om: te snel rijden veroorzaakt zowat 30% van alle dodelijke verkeersongevallen, naar schatting een kwart van de dodelijke ongevallen is te wijten aan drinken en rijden, en afleiding door smartphonegebruik staat intussen op nummer drie als belangrijkste killer in het verkeer. Aangenomen wordt dat deze drie killers samen in Vlaanderen goed zijn voor meer dan de helft van alle dodelijke verkeersslachtoffers. Door als bestuurder de snelheidslimiet na te leven, bob te zijn en in automodus te gaan door je gsm buiten handbereik te leggen of op stil of niet storen te zetten, kun je dus heel wat onheil voorkomen. Drie eenvoudige handelingen die letterlijk levens redden.

Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV: “Bij de meer dan 2000 goede doelen die je in het kader van De Warmste Week kan steunen, zitten er ook die te maken hebben met de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. We vonden het dan ook een heel goed idee om bestuurders er via de affichageborden nog eens aan te herinneren waarom het zo ontzettend belangrijk is om je veilig te gedragen in het verkeer. Door drie basisregels toe te passen kun je letterlijk levens redden en heel wat menselijk leed voorkomen.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt zijn affichagenetwerk met plezier ter beschikking in het kader van De Warmste Week. Veva Daniels, woordvoerder van AWV: "De bijna  400 afficheborden langs snel- en gewestwegen zijn uniek om campagnes mee te voeren. Nergens anders langs de Vlaamse wegen krijg je de kans om je boodschap zo veelvuldig te verspreiden. De kernboodschap van De Warmste Week is dit jaar “Voor wie ga jij alles geven?” en AWV geeft met veel plezier een maand haar affichagenetwerk om de verschillende boodschappen extra in de verf te zetten."

De affiches met de slogans “Voor wie ben jij bob?”, “Voor wie laat jij je gsm liggen?” en “Voor wie rij jij trager?” zijn nog tot 1 december te zien langs de Vlaamse hoofdwegen.