Vrachtwagenchauffeurs zijn meer dan noodzakelijk voor onze economie, de veiligheidsgordel is levensnoodzakelijk voor hen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

In juli 2021 voerde de VSV een behoeftebevraging uit bij vrachtwagenchauffeurs (1). Daarbij werd onder meer gepeild naar de mate waarin truckers de veiligheidsgordel dragen. De resultaten zijn veelzeggend:

  • 78% van de bevraagde vrachtwagenbestuurders zegt altijd de veiligheidsgordel te dragen (zelfverklaard gedrag). Daar tegenover staat een minderheid van 12% die zich bijna nooit vastklikt.
  • Leeftijd speelt duidelijk een rol: bij bestuurders die jonger zijn dan 35 verklaart slechts 65% altijd de gordel te dragen.
  • 15% vindt het aanvaardbaar om zonder gordel te rijden. De voornaamste redenen om geen gordel te dragen zijn dat de gordel hen beperkt in hun bewegingsvrijheid en oncomfortabel zou zitten.
  • Gordelverklikkers zijn de beste reminder om zich steeds vast te klikken, maar zitten nog niet standaard in alle vrachtwagens. 1 op de 5 bestuurders (19%) heeft geen gordelverklikker in de vrachtauto. Van deze groep dragen opmerkelijk minder bestuurders altijd de gordel (60% tegenover 78% voor alle bevraagden samen). 

Verkennend onderzoek had eerder al uitgewezen dat de gordeldracht bij vrachtwagenchauffeurs in België niet optimaal is (2). Truckchauffeurs die geen gordel dragen, lopen een groot risico om bij een ongeval ernstig gewond te raken of om te komen. Zo bleek uit cijfers van het Volvo Accident Research Team, dat ter plaatse komt bij letselongevallen met vrachtwagens, dat slechts 5% van de vrachtwageninzittenden die in Zweden omkwamen bij een ongeval de veiligheidsgordel droeg (3).  

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De veiligheidsgordel is een van de belangrijkste levensredders in het verkeer. Mét de gordel kun je ongevallen tot 100 km per uur overleven, zonder gordel kan een botsing met 20 km/u al dodelijk zijn. Waar we zien dat de veiligheidsgordel bij inzittenden van personenwagens zo goed als bij iedereen is ingeburgerd, is dat bij vrachtwagenbestuurders jammer genoeg nog niet altijd het geval. In ons verkeersveiligheidsplan is het voorkomen van ongevallen met (lichte) vrachtwagens een prioritair aandachtspunt. Een nieuwe, gerichte campagne moet truckers overtuigen zich steeds vast te klikken. Gelukkig toont de meerderheid het goede voorbeeld, zij vormen dan ook het boegbeeld van deze campagne. Vrachtwagenchauffeurs zijn meer dan noodzakelijk voor onze economie, de veiligheidsgordel is levensnoodzakelijk voor hen ”.

 

Campagne

Op 21 december start de VSV een gerichte campagne naar transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders. De campagne speelt in op de intrinsieke motivatie van truckchauffeurs: ze spoort hen aan om als echte professionals steeds de gordel te dragen en erop toe te zien dat anderen dat ook doen. Op het campagnebeeld zien we een achttal chauffeurs die als een sportploeg fier poseren voor hun vrachtwagens: zij zijn “Wereldkampioen Gordelaandoen” en ze roepen hun collega’s op om hun voorbeeld te volgen. Boegbeeld van de campagne is acteur en stand-upcomedian Jeron Dewulf. De campagne loopt via Google, YouTube, sociale media en de kanalen van de koepelorganisaties binnen de transportsector.

Alle campagnemateriaal is beschikbaar op Truckveilig.be, de website met verkeersveiligheidsinformatie voor de transportsector en truckchauffeurs. Transportbedrijven en vrachtwagenbestuurders vinden er ook informatie over de wetgeving rond gordeldracht, tips om de gordel op een correcte manier te dragen, getuigenissen van truckchauffeurs en voorbeelden van bedrijven die controleren op het manipuleren van de gordelverklikker.

 

Eerder voerde de VSV al Truckveilig-campagnes rond zichtveld, veiligheidsafstand, slaperigheid en de risico’s van afleiding aan het stuur. 

 

Wettelijk verplicht

Net als in personenwagens geldt ook in vrachtwagens een wettelijke verplichting om de gordel te dragen. De enige uitzonderingen zijn bij het achteruitrijden en voor mensen die om medische redenen een vrijstelling kregen. 

 

Dit jaar betrapte de politie in Vlaanderen al meer dan 7.200 vrachtwagenbestuurders zonder gordel, vorig jaar lag het totale aantal vaststellingen bij vrachtwagenbestuurders op 8.757. De gordel niet dragen is een tweedegraads overtreding. Wie betrapt wordt, riskeert een onmiddellijke inning van 116 euro. Bij dagvaarding voor de rechtbank kan de rechter een boete tot 2000 euro uitspreken.

 

 

 

(1)     Online bevraging bij een steekproef van 180 vrachtwagenbestuurders in Vlaanderen, uitgevoerd door de VSV in juli 2021.

(2)     Temmerman et al. (2016). Ongevallen met vrachtwagens - Fase 1: Omvang van het probleem, literatuurstudie, analyse van ongevallengegevens en enquête (No. 2016- R- 08- NL). Brussel: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

(3)     Volvo Trucks (2013). European Accident Research and Safety Report 2013. Gothenburg, Sweden: Volvo Trucks.