Groot Gelijk: veilige start van het festivalseizoen

Na 2 jaar van coronabeperkingen is Vlaanderen eindelijk weer toe aan een zomer vol festivals, barbecues en andere leuke activiteiten. Om ervoor te zorgen dat die knaldrang niet leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties start een nieuwe campagne: Groot Gelijk dat je nuchter rijdt. 

 

“Rijden onder invloed is een prioritair aandachtspunt in het verkeersveiligheidsplan.  Deze gerichte sensibilisering is de vertaling van één van de concrete maatregelen. Rijden onder invloed van alcohol, drugs of lachgas is compleet onaanvaardbaar. Bestuurders onder invloed brengen niet alleen zichzelf, maar ook hun passagiers en andere weggebruikers in gevaar. De gevolgen van een ongeval in dergelijke omstandigheden kunnen hen, of hun nabestaanden, levenslang blijven achtervolgen. Het is onze plicht om te blijven hameren op deze problematiek, ook vanuit de invalshoek handhaving. We moeten in Vlaanderen evolueren naar een cultuur waarbij rijden onder invloed onder geen enkel beding maatschappelijk getolereerd wordt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

 

Niet iedereen is zich bewust van gevaren

Uit een nieuwe meting van de VSV blijkt dat een meerderheid van de Vlamingen zich bewust is van de risico’s van alcohol: 65% van diegenen die wel eens een glaasje drinken, vindt dat je na meer dan 2 glazen niet meer veilig kan rijden. Bij wie drugs zoals cocaïne, cannabis, XTC of lachgas gebruikt ligt de risicoperceptie een pak lager. Vooral de effecten van cocaïne en cannabis worden onderschat. Bij die gebruikers denkt bijna 1 op de 2 nog veilig te kunnen rijden na druggebruik. (1) De cijfers tonen aan dat er nood is aan permanente aandacht voor rijden onder invloed, ook als het om drugs gaat, en dat sensibilisering en handhavingsacties rond dit thema levensnoodzakelijk zijn.

 

Drugs en rijden gaan nooit samen

Drugs, lachgas en andere psychotrope stoffen wijzigen de normale werking van de hersenen en men kent de negatieve impact ervan op de rijvaardigheid. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen. Het risico op zware ongevallen als gevolg van druggebruik is navenant: wie onder invloed van amfetamines rijdt, loopt 5 keer meer risico om in een dodelijk ongeval betrokken te raken dan een nuchtere bestuurder. Bij cocaïnegebruik ligt het risico 3 keer hoger. Het gevaarlijkst is de combinatie van verschillende drugs (tot 30 keer hoger risico op ongevallen), of de combinatie met alcohol (tot 200 keer hoger risico). (2)

 

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven): “Een drug als cannabis tast je waarnemingsvermogen aan, hetgeen aanleiding geeft tot verminderde coördinatie en vertraagde reacties. Het voelt alsof je ontspannen bent, maar je bent niet in staat om goed te reageren in het verkeer, zeker niet in noodgevallen. Cocaïne geeft dan weer een vals gevoel van zelfvertrouwen, met verhoogd risicogedrag, agressief en gevaarlijk rijgedrag tot gevolg. Hetzelfde geldt voor partydrugs zoals XTC en speed. Lachgas leidt tot coördinatiestoornissen, een tragere reactiesnelheid en hallucinaties. Het is dus evident dat druggebruik en rijden nooit, maar dan ook nooit samengaan”.

 

Wegaffiches, radiospots, acties op het terrein en… politiecontroles

Naast wegaffiches die nuchtere bestuurders “groot gelijk” geven en zo de sociale norm bevestigen, zal de campagne ook aanwezig zijn op radiozenders QMusic, TopRadio, MNMHits en via online streamingdiensten, op sociale media, via digitale affichagepanelen in de Vlaamse steden en op het terrein. Zo zijn we aanwezig in het Q-Beach House en is er de Bus Belgica van Studio Brussel, die een groot aantal zomerfestivals zal aandoen en daarbij telkens de campagneboodschap “Groot gelijk dat je nuchter rijdt” in de verf zal zetten.

Ook de politie zet haar schouders onder de campagne, met versterkte controles op alcohol- en druggebruik in het verkeer tijdens de zomerperiode. Hoofdcommissaris Koen Ricour, namens de Geïntegreerde Politie: “Knaldrang en verkeersveiligheid kunnen perfect samen gaan, maar dan op een veilige manier. We willen immers niemand beletten om feest te vieren en zich te amuseren, maar het is onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuiskomt. We tolereren geen geïntoxiceerd rijden, ongeacht of dat door alcohol, drugs of lachgas komt. De Lokale en Federale politie zal grondige en kwalitatieve controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat elke bestuurder de boodschap begrepen heeft.”

 

Altijd strafbaar

Ter herinnering: rijden onder invloed van drugs is altijd strafbaar. In tegenstelling tot alcohol gelden er voor drugs geen minimumdrempels: wie positief test, krijgt meteen een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs tot 6,5 maanden. Bij veroordeling door de politierechter kunnen overtreders een geldboete tot 16.000 euro krijgen, een verval van het recht tot sturen tot 5 jaar en immobilisering van het voertuig voor dezelfde periode. Wie betrapt wordt in staat van dronkenschap door het gebruik van lachgas, krijgt eveneens een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert dezelfde straffen.

 

Meer informatie over alcohol, drugs en lachgas in het verkeer vind je op www.veiligverkeer.be 

 

 

(1)     Bron: Online panelbevraging bij een representatieve steekproef van 628 autobestuurders van 18 tot 54 jaar in Vlaanderen, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van de VSV, mei 2022.

(2)     Bron: European Commission (2021) Road safety thematic report – Alcohol, drugs and medicine. European Road Safety Observatory. Brussels, European Commission, Directorate General for Transport.