MijnrijbewijsA.be is een online leeromgeving waar kandidaten de leerstof voor het theorie-examen voor rijbewijs A kunnen raadplegen en inoefenen. Concreet gaat het om alle verkeersregels voor motorrijders en specifieke aspecten zoals het motorrijbewijs, de motorfiets, motoruitrusting, positie op de weg, samen rijden en rijtactiek. Daarnaast biedt het nieuwe leerplatform ook inzichten om je motor goed te beheersen en veilig de baan op te gaan, onder meer kennis over de risico’s die eigen zijn aan het rijden met een motorfiets, en inzicht in remafstanden en rijtechnieken. 

 

Het platform is volledig gratis en toegankelijk voor iedereen. “In ons verkeersveiligheidsplan zijn ongevallen met gemotoriseerde tweewielers een prioritair aandachtspunt. Specifiek voor jonge bromfietsers (16-18 jaar) willen we de kennis en de toepassing van de verkeersregels verhogen, de vaardigheden verbeteren en het bewustzijn verhogen over de gevaren verbonden aan de verkeersdeelname. Dit platform is hiervoor een uitgelezen instrument maar gaat uiteraard verder en richt zich ook naar de meer dan 11.000 kandidaat-motorrijders per jaar die in Vlaanderen hun rijbewijs A willen behalen of willen overschakelen naar een rijbewijs voor zwaardere motoren. Maar ook wie al een tijdje met de motor rijdt en zijn of haar kennis van de verkeersregels en rijtactiek wil opfrissen en verder uitbreiden, kan op het platform terecht” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

 

Kandidaten kunnen de nodige kennis voor het rijbewijs A onder de knie krijgen door online te studeren op hun eigen tempo, waar en wanneer het hen past. Dankzij een persoonlijke login kan men de eigen vorderingen gemakkelijk zelf opvolgen. Verder biedt het leerplatform oefeningen per thema in diverse vormen, van meerkeuzevragen tot invuloefeningen. Daarbij krijgen de gebruikers zoveel mogelijk feedback over de juiste en foute antwoorden, zodat ze ook op die manier hun kennis kunnen bijschaven. Wie zowel de theorie als de thema-oefeningen heeft doorlopen, kan zich voorbereiden op het eigenlijke theorie-examen met herhalingsoefeningen en proefexamens. De proefexamens bieden een getrouwe weergave van een echt theorie-examen inclusief de berekening van het aantal punten, enkel de getoonde situaties en de exacte formulering van de vragen zijn uiteraard verschillend.

 

Regelmatig worden nieuwe oefeningen en proefexamens toegevoegd, en uiteraard worden wijzigingen in de verkeersregels meteen ook in de leerstof en oefeningen verwerkt. MijnrijbewijsA.be werkt zowel op de PC als op de smartphone of een tablet. Zo kunnen de gebruikers zo vaak studeren als ze maar willen.

 

Motorrijders blijven kwetsbaar

In 2020 werden in Vlaanderen 1.156 letselongevallen met motorrijders geregistreerd. Daarbij kwamen 34 motorrijders om het leven en raakten er 229 zwaargewond. Dit stemt overeen met 6,2% van alle letselongevallen, 11,2% van alle zwaargewonden en 13,4% van alle verkeersdoden in Vlaanderen. 

 

In vergelijking met 2019 zien we een status-quo van het dodental (-1) en een aanzienlijke afname van het aantal zwaargewonden (van 281 naar 229, een daling met -18,5%). Aangezien ook het geheel van de doden en zwaargewonden in het verkeer is afgenomen, leidt deze evolutie echter niet tot een afname van het aandeel van de dode en zwaargewonde motorrijders in het totaal aantal doden en zwaargewonden ten opzichte van 2019. Op langere termijn zien we zelfs eerder een lichte stijging van dit aandeel, van 10,4% in 2005 naar 11,4% in 2020.

 

Vanwege het relatief hoge aandeel doden en zwaargewonden, en dus de blijvend hoge kwetsbaarheid, zijn motorrijders een belangrijke doelgroep in het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid. De kwetsbaarheid van motorrijders heeft onder meer te maken met het feit dat ze geen beschermend koetswerk om zich heen hebben, terwijl ze toch hoge snelheden kunnen halen. Tweewielers zijn ook minder stabiel dan vierwielers, en door hun smalle profiel worden motorrijders vaak minder goed opgemerkt door andere weggebruikers.

 

Motorrijders blijven kwetsbaar

In 2020 werden in Vlaanderen 1.156 letselongevallen met motorrijders geregistreerd. Daarbij kwamen 34 motorrijders om het leven en raakten er 229 zwaargewond. Dit stemt overeen met 6,2% van alle letselongevallen, 11,2% van alle zwaargewonden en 13,4% van alle verkeersdoden in Vlaanderen. 

 

In vergelijking met 2019 zien we een status-quo van het dodental (-1) en een aanzienlijke afname van het aantal zwaargewonden (van 281 naar 229, een daling met -18,5%). Aangezien ook het geheel van de doden en zwaargewonden in het verkeer is afgenomen, leidt deze evolutie echter niet tot een afname van het aandeel van de dode en zwaargewonde motorrijders in het totaal aantal doden en zwaargewonden ten opzichte van 2019. Op langere termijn zien we zelfs eerder een lichte stijging van dit aandeel, van 10,4% in 2005 naar 11,4% in 2020.

 

Vanwege het relatief hoge aandeel doden en zwaargewonden, en dus de blijvend hoge kwetsbaarheid, zijn motorrijders een belangrijke doelgroep in het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid. De kwetsbaarheid van motorrijders heeft onder meer te maken met het feit dat ze geen beschermend koetswerk om zich heen hebben, terwijl ze toch hoge snelheden kunnen halen. Tweewielers zijn ook minder stabiel dan vierwielers, en door hun smalle profiel worden motorrijders vaak minder goed opgemerkt door andere weggebruikers.

Praktisch

Om je te registreren op MijnrijbewijsA.be volstaan een geldig emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Zodra je ingelogd bent, heb je gratis toegang tot alle modules van het leerplatform en kun je je persoonlijke vorderingen opvolgen.