Wat leer je?

De opleiding is gericht op theorie, er is geen praktijk voorzien.
In de opleiding komen drie onderdelen uitgebreid aan bod:

 1. We overlopen met de motorrijlesgevers de examenmanoeuvres. Dan bespreken we samen voor elke oefening het doel en hoe we dat juist kunnen bereiken.
 2. We benadrukken het levenslang leren, want beginnende motorrijders blijven een erg kwetsbare groep. Doorheen de opleiding leggen we meermaals de link tussen het belang van rijtechnisch en rijtactisch motorrijden.
 3. We denken kritisch na over veilig motorrijden op basis van verschillende onderzoeken (MAIDS, MOTAC, IFZ). Die studies bieden inzichten waarmee we tijdens het rijden op de openbare weg rekening  kunnen en moeten houden. Als motorrijlesgever is het belangrijk om deze inzichten en achtergrondinformatie te kennen en toe te passen tijdens de opleiding van beginnende motorrijders.

Voor wie?

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de cursus specifiek gericht naar rijlesgevers met brevet IV.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 7 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 1 en 2 voor motorrijlesgevers (houders brevet IV).

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Dagvoorzitter

Dirk De Clercq (Centrum Motoropleiding Dirk)

Programma

08:00 Onthaal
08:45
 • Wat is veilig motorrijden? 
 • Verdiepen in onderzoeken rond verkeersveiligheid bij motorrijders
11:00
 • Van theorie naar praktijk: hoe zetten wij deze inzichten in tijdens de motorrijopleiding?
12:30 Lunch
13:00
 • Veranderingen in de motoropleiding
 • Nieuwe motorrijtechnieken
15:00
 • Overlopen van doelstelling van examenmanoeuvres
 • De juiste rijtechnieken aanleren om correct en veilig met de motor te rijden
16:30 Einde

Incompany aanbod in samenwerking met Cevora

Cevora biedt gratis opleidingen aan voor alle medewerkers die werken in een bedrijf dat deel uitmaakt van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200). Daarnaast zijn er paritaire comités die een samenwerkingsakkoord hebben met Cevora, ook die bedienden of arbeiders nemen gratis deel aan opleidingen.

Val je niet onder de voorwaarden van Cevora? In dat geval bedraagt de prijs 1.375 euro per opleidingsdag. Wil je hierover meer weten? Contacteer Cevora op 02 889 42 00 of mail naar contact@cevora.be.

Rijscholen en rijlesgevers die een opleiding volgen bij de VSV kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van de ‘beroepsspecifieke competenties’. Een subsidieaanvraag van de kmo-portefeuille moet online en binnen de geldige termijn worden ingediend. Je doet dat bij voorkeur voor de start van de opleiding, maar het is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de startdatum. Na die periode is subsidiëring helaas niet meer mogelijk.

Het registratienummer van de VSV is DV. O105597. Op de website van vlaio.be lees je meer over de voorwaarden en procedure.

Hoe verloopt de organisatie van een incompany opleiding?

 • Je vraagt minstens 30 werkdagen voor de gewenste startdatum een incompany opleiding aan.
 • De VSV bevestigt de aanvraag en verstuurt een aanwezigheidslijst.
 • Je bezorgt de aanwezigheidslijst minstens 15 dagen voor de start van de opleiding aan de VSV.
  • Zelfstandige rijlesgevers kunnen deelnemen en worden duidelijk als zelfstandig rijlesgever vermeld op de aanwezigheidslijst.
  • Je kan met een andere rijschool samenwerken om aan het minimumaantal van 10 deelnemers te komen.
 • De lesgever komt ter plaatse de opleiding geven. Het sectorprotocol voor de klassikale opleidingen moet worden gerespecteerd.
 • De VSV regelt de betaling van de incompany opleiding rechtstreeks met Cevora. Als organisator ontvang je een factuur voor de zelfstandige rijlesgevers die deelnamen aan de opleiding.
 • De VSV verstuurt de getuigschriften na de opleiding naar de aanvrager van de opleiding. 

Minimumaantal deelnemers niet bereikt?

 • Bij aanwezigheid van minder dan 8 deelnemers (afwezigheden door ziekte niet meegerekend) gaat de opleiding niet door. Je betaalt als rijschool voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 137,5 euro per deelnemer.
 • Waren er minder dan 10 deelnemers op de opleiding? Dan ontvang je een factuur van 137,5 euro per niet ingevulde plaats om aan het minimumaantal van 10 deelnemers te komen. Ziekte moet steeds gestaafd zijn met een doktersattest, deze afwezigen worden niet in rekening gebracht.

Voorwaarden:

 • Je rijschool heeft een opleidingsplan ingediend bij Cevora.
 • Er zijn minimaal 10 deelnemers en maximaal 16 deelnemers aanwezig op de opleiding.
 • Je zorgt voor een lokaal met voldoende tafels en stoelen en voorzien van didactisch materiaal (beamer en flipchart).
 • De lesgevers aangesteld door de VSV hebben het recht de opleiding te annuleren omwille van de onderstaande redenen. In dat geval betaal je als rijschool voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 137,5 euro per deelnemer:
  • gebrekkige staat van het leslokaal (verlichting, verwarming, ...)
  • gebrek aan noodzakelijk materiaal (beamer, scherm, tafels, stoelen, ...) dat door de rijschool moet worden voorzien
  • gebrek aan noodzakelijk lesmateriaal (werkboeken, handboeken, oefening, ...)
  • het niet respecteren van het sectorprotocol voor klassikale opleidingen
 • Je zorgt voor catering voor alle deelnemers én spreker(s).
 • Het programma, de methode en de doelgroep is vastgelegd door de VSV.
 • De opleidingen starten standaard om 8.30 uur. Je voorziet om 8 uur onthaal om de deelnemers en de lesgever te ontvangen. Zo heeft de lesgever ruim de tijd om alles klaar te zetten en kan de opleiding om 8.30 uur starten. Start je liever vroeger of later? Gelieve dat zo snel mogelijk door te geven, zodat wij de lesgever kunnen verwittigen.
 • Als directeur kan je deelnemen onder de Cevora voorwaarden als er minstens één werknemer van de rijschool is ingeschreven voor een opleiding bij de VSV.
 • Enkel deelnemers die de volledige opleiding volgen, bezorgen we een getuigschrift. Op dat getuigschrift staat het onderwerp en het aantal vormingsuren vermeld.
 • Tot 15 dagen voor aanvang kan je de opleiding gratis annuleren. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief of e-mail). Annuleer je te laat, dan betaal je een vergoeding van 1.375 euro.

Als je een incompany opleiding organiseert, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Incompany opleiding aanvragen

Contactpersoon

Wouter De Clercq
015 44 32 65
wouter.declercq@vsv.be