Wat leer je?

Tijdens de opleiding Groepsgesprek bereiden we je voor op je opdracht als lesgever van het groepsgedeelte van het terugkommoment. We staan stil bij methodieken, achterliggende kaders en inzichten uit de verkeerspsychologie die je als lesgever op weg helpen bij het terugkommoment.  

Voor wie?

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de opleiding specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 14 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 2.   

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid. 

Dagvoorzitter

Roel De Klerk, projectverantwoordelijke Rijopleiding

Programma

Dag 1

08:00 Onthaal
08:30
 • Rol van de lesgever
  • aanbevelingen uit het EU-Advanced project
  • de doelgroep van het terugkommoment
10:45
 • Het doel van het terugkommoment bereiken
  • de oorzaak van ongevallen
  • gedragsverandering
  • GDE-matrix
12:15 Lunch
13:15
 • De inhoud en aanpak van het groepsgesprek
  • de verschillende onderdelen
  • de thema's die aan bod komen
15:30
 • De inhoud en aanpak van het groepsgesprek
  • een goede start
  • interactie bekomen en behouden
  • doelgericht vragen
  • durven loslaten, maar toch controle behouden
16:30
 • Voorbereiding dag 2: aan de slag met het groepsgesprek
17:00 Einde

Dag 2

08:00 Onthaal
08:30
 • Een goede start bij de inleiding en kennismaking
10:45
 • De overgang en terugkoppeling naar de praktijk
  • de praktijkoefeningen als opstap voor het groepsgesprek
12:15 Lunch
13:15
 • De thema's aan bod laten komen in het groepsgesprek
  • Thema 1: snelheid
  • Thema 2: afleiding en vermoeidheid
15:30
 • De thema's aan bod laten komen in het groepsgesprek
  • Thema 3: rijden onder invloed en groepsdruk
16:30
 • Afronden - vragen
17:00 Einde

Incompany aanbod in samenwerking met Cevora

Cevora biedt gratis opleidingen aan voor alle medewerkers die werken in een bedrijf dat deel uitmaakt van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200). Daarnaast zijn er paritaire comités die een samenwerkingsakkoord hebben met Cevora, ook die bedienden of arbeiders nemen gratis deel aan opleidingen.

Val je niet onder de voorwaarden van Cevora? In dat geval bedraagt de prijs 2.500 euro voor deze tweedaagse opleiding. Wil je hierover meer weten? Contacteer Cevora op 02 889 42 00 of mail naar contact@cevora.be.

Rijscholen en rijlesgevers die een opleiding volgen bij de VSV kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van de ‘beroepsspecifieke competenties’. Een subsidieaanvraag van de kmo-portefeuille moet online en binnen de geldige termijn worden ingediend. Je doet dat bij voorkeur voor de start van de opleiding, maar het is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de startdatum. Na die periode is subsidiëring helaas niet meer mogelijk.

Het registratienummer van de VSV is DV. O105597. Op de website van vlaio.be lees je meer over de voorwaarden en procedure.

Hoe verloopt de organisatie van een incompany opleiding?

 • Je vraagt minstens 30 werkdagen voor de gewenste startdatum een incompany opleiding aan. 
 • De VSV bevestigt de aanvraag en verstuurt een aanwezigheidslijst.
 • Je bezorgt de aanwezigheidslijst minstens 15 dagen voor de start van de opleiding aan de VSV.
  • Zelfstandige rijlesgevers kunnen deelnemen en worden duidelijk als zelfstandig rijlesgever vermeld op de aanwezigheidslijst.
  • Je kan met een andere rijschool samenwerken om aan het minimumaantal van 10 deelnemers te komen.
 • De lesgever komt ter plaatse de opleiding geven. Het sectorprotocol voor de klassikale opleidingen moet worden gerespecteerd.
 • De VSV regelt de betaling van de incompany opleiding rechtstreeks met Cevora. Als organisator ontvang je een factuur voor de zelfstandige rijlesgevers die deelnamen aan de opleiding.
 • De VSV verstuurt de getuigschriften na de opleiding naar de aanvrager van de opleiding. 

Minimumaantal deelnemers niet bereikt?

 • Bij aanwezigheid van minder dan 8 deelnemers (afwezigheden door ziekte niet meegerekend) gaat de opleiding niet door. Je betaalt als rijschool voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 250 euro per deelnemer. 
 • Waren er minder dan 10 deelnemers op de opleiding? Dan ontvang je een factuur van 250 euro per niet ingevulde plaats om aan het minimumaantal van 10 deelnemers te komen. Ziekte moet steeds gestaafd zijn met een doktersattest, deze afwezigen worden niet in rekening gebracht.

Voorwaarden:

 • Je rijschool heeft een opleidingsplan ingediend bij Cevora.
 • Er zijn minimaal 10 deelnemers en maximaal 16 deelnemers aanwezig op de opleiding.
 • Je zorgt voor een lokaal met voldoende tafels en stoelen en voorzien van didactisch materiaal (beamer en flipchart).
 • De lesgevers aangesteld door de VSV hebben het recht de opleiding te annuleren omwille van de onderstaande redenen. In dat geval betaal je als rijschool voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 250 euro per deelnemer:
  • gebrekkige staat van het leslokaal (verlichting, verwarming, ...)
  • gebrek aan noodzakelijk materiaal (beamer, scherm, tafels, stoelen, ...) dat door de rijschool moet worden voorzien
  • gebrek aan noodzakelijk lesmateriaal (werkboeken, handboeken, oefening, ...)
  • het niet respecteren van het sectorprotocol voor klassikale opleidingen
 • Je zorgt voor catering voor alle deelnemers én spreker(s).
 • Het programma, de methode en de doelgroep is vastgelegd door de VSV.
 • De opleidingen starten standaard om 8.30 uur. Je voorziet om 8 uur onthaal om de deelnemers en de lesgever te ontvangen. Zo heeft de lesgever ruim de tijd om alles klaar te zetten en kan de opleiding om 8.30 uur starten. Start je liever vroeger of later? Gelieve dat zo snel mogelijk door te geven, zodat wij de lesgever kunnen verwittigen.
 • Als directeur kan je deelnemen onder de Cevora voorwaarden als er minstens één werknemer van de rijschool is ingeschreven voor een opleiding bij de VSV.
 • Enkel deelnemers die de volledige opleiding volgen, bezorgen we een getuigschrift. Op dat getuigschrift staat het onderwerp en het aantal vormingsuren vermeld.
 • Tot 15 dagen voor aanvang kan je de opleiding gratis annuleren. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief of e-mail). Annuleer je te laat, dan betaal je een vergoeding van 2.500 euro.

Als je een incompany opleiding organiseert, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Incompany opleiding aanvragen

Contactpersoon

Roel De Klerk 
015 63 14 05 
roel.deklerk@vsv.be