Wat leer je?

De opleiding vormingsmoment is opgebouwd volgens de geldende wetgeving zoals opgenomen in bijlage 5 van het BVR tot wijziging van de rijopleiding.

 • Je maakt kennis met de regelgeving van het vormingsmoment.
 • Je maakt kennis met de doelstellingen van het vormingsmoment.
 • Je verkent de leerinhouden en voorgestelde werkvormen. 
 • Je probeert diverse werkvormen uit omzelfstandig aan de slag te kunnen op het vormingsmoment en het op een kwaliteitsvolle manier te brengen. 

Voor wie?

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de cursus specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers

Erkende bijscholing

IN AANVRAAG voor 7 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 1 en 2.

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid. 

Programma

08:00

Onthaal

08:30

Start opleiding:

 • Introductie
 • De rol van de lesgever
 • Doelgroep verkennen
 • Verdieping doelstellingen vormingsmoment
12:30

Lunchpauze

13:15

Vervolg opleiding:

 • Toolkit vormingsmoment ontdekken
 • Kennismaking en uitproberen van werkvormen
 • Vastzetting regelgeving
16:45

Einde

Is een financiële tegemoetkoming mogelijk?

Voor rijscholen

Cevora biedt gratis opleidingen aan voor alle medewerkers die werken in een bedrijf dat deel uitmaakt van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200). Daarnaast zijn er paritaire comités die een samenwerkingsakkoord hebben met Cevora, ook die bedienden of arbeiders nemen gratis deel aan opleidingen.

Val je niet onder de voorwaarden van Cevora? In dat geval bedraagt de prijs 1.375 euro per opleidingsdag. Wil je hierover meer weten? Contacteer Cevora op 02 889 42 00 of mail naar contact@cevora.be.

Voor rijlesgevers

Rijscholen en rijlesgevers die een opleiding volgen bij de VSV kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van de ‘beroepsspecifieke competenties’. Een subsidieaanvraag van de kmo-portefeuille moet online en binnen de geldige termijn worden ingediend. Je doet dat bij voorkeur voor de start van de opleiding, maar het is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de startdatum. Na die periode is subsidiëring helaas niet meer mogelijk.

Het registratienummer van de VSV is DV. O105597. Op de website van vlaio.be lees je meer over de voorwaarden en procedure.

Hoe verloopt de organisatie van een incompany opleiding?

 1. Vraag minstens 30 werkdagen voor de gewenste startdatum een incompany opleiding aan.
 2. De VSV bevestigt de aanvraag en bezorgt een aanwezigheidslijst aan de organisatie.
 3. Bezorg de aanwezigheidslijst minstens 15 dagen voor de start van de incompany opleiding aan de VSV.
  • Zelfstandige rijlesgevers kunnen deelnemen. Ze worden duidelijk als zelfstandig rijlesgever vermeld op de aanwezigheidslijst.
  • Je kan met een andere rijschool samenwerken om te voldoen aan het minimumaantal van 10 deelnemers.
 4. De lesgever komt naar de locatie opgegeven door de organisatie.
 5. De VSV regelt de betaling van de incompany opleiding rechtstreeks met Cevora. Als organisator ontvang je een factuur voor de zelfstandige rijlesgevers die deelnamen aan de incompany opleiding.
 6. De VSV verstuurt de getuigschriften na de incompany opleiding naar de organisator.

Is het minimumaantal deelnemers niet bereikt?

 • Als er minder dan 8 deelnemers aanwezig zijn (afwezigheden door ziekte niet meegerekend), dan gaat de incompany opleiding niet door. De organiserende rijschool betaalt voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 137,5 euro per deelnemer.
 • Zijn er minder dan 10 deelnemers aanwezig op de incompany opleiding? Dan ontvang je een factuur van 137,5 euro per niet ingevulde plaats om aan het minimumaantal van 10 deelnemers te voldoen.
 • Voor een afwezigheid door ziekte is een dokterattest vereist. Die afwezigen worden vervolgens niet in rekening gebracht.

Welke voorwaarden gelden er?

 • De rijschool heeft een opleidingsplan ingediend bij Cevora.
 • Er zijn minimaal 10 deelnemers en maximaal 16 deelnemers aanwezig op een incompany opleiding.
 • De rijschool zorgt voor een lokaal met voldoende tafels en stoelen en voorzien van didactisch materiaal (beamer en flipchart).
 • De lesgevers aangesteld door de VSV hebben het recht de opleiding te annuleren omwille van de onderstaande redenen. In dat geval betaal je als rijschool voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 137,5 euro per deelnemer.
  • gebrekkige staat van het leslokaal (verlichting, verwarming, ...)
  • gebrek aan noodzakelijk didactische materiaal (beamer, scherm, tafels, stoelen, ...)
  • gebrek aan noodzakelijk lesmateriaal (werkboeken, handboeken, oefening, ...)
 • De rijschool zorgt voor catering voor alle deelnemers en spreker(s).
 • De incompany opleidingen starten standaard om 8.30 uur. De rijschool voorziet vanaf 8 uur onthaal om de deelnemers en de lesgever(s) te ontvangen. Zo heeft de lesgever voldoende tijd om alles klaar te zetten voor de start van de opleiding. Start je liever vroeger of later? Gelieve dat zo snel mogelijk door te geven, zodat de VSV de lesgever kan verwittigen.
 • Als directeur kan je deelnemen onder de Cevora voorwaarden, als er minstens 1 werknemer van de rijschool is ingeschreven voor een opleiding uit het open aanbod van de VSV.
 • De rijschool kan tot 15 dagen voor aanvang de incompany opleiding gratis annuleren. Annuleren kan enkel per e-mail. Annuleer je te laat, dan betaal je een vergoeding van 1.375 euro.
 • De VSV bepaalt het programma, de methode en de doelgroep.
 • De VSV bezorgt enkel een getuigschrift  aan deelnemers die de volledige incompany opleiding volgen. Op het getuigschrift staat het onderwerp en het aantal vormingsuren vermeld.
 • Als je een incompany opleiding organiseert, ga je akkoord met de algemene voorwaarden

Incompany opleiding aanvragen

Contactpersoon

Helena Molineaux
015 44 65 59
helena.molineaux@vsv.be