Voorwaarden

Voorwaarden voor de rijschool of het opleidingscentrum

 • De rijschool of het opleidingscentrum heeft minstens 3 jaar ervaring in het aanbieden van verdergezette dagopleidingen waar veiligheid voor motorrijders op de openbare weg centraal staat en geeft de mogelijkheid aan de VSV om de inhoud van de training in te kijken of de training te volgen. 
 • De visie van de rijschool of het opleidingscentrum ligt in lijn met de visie die de VSV vooropstelt inzake verkeersveiligheid en in het specifiek verkeersveiligheid voor motorrijders. 
 • De verantwoordelijke van de rijschool of het opleidingscentrum tekent jaarlijks de samenwerkingsovereenkomst opgesteld door de VSV en verbindt zich ertoe bij de ondertekening ervan de afspraken na te komen. 
 • De rijschool of het opleidingscentrum geeft de toestemming om gecoacht te worden door personeel van de VSV of door een ervaren Ready to Ride coach aangesteld door de VSV. Na ieder bezoek krijgt de rijschool of het opleidingscentrum een verslag van de coaching. De punten waarop gescreend wordt zijn terug te vinden in het coachingverslag. Daarnaast hanteert de VSV een kwaliteitsbeoordeling van de deelnemers via een online evaluatieformulier op een schaal van 5 punten. We streven naar minstens 4/5.  
 • De rijschool of het opleidingscentrum heeft de mogelijkheid om de vooropgestelde praktijkoefeningen op een afgesloten terrein veilig aan te bieden en beschikt over voldoende materiaal om oefeningen uit te zetten. 
 • De rijschool of het opleidingscentrum kijkt erop toe dat iedere lesgever die de Ready to Ride trainingen geeft jaarlijks een bijscholing volgt georganiseerd door de VSV en de Ready to Ride Powerpoint gebruikt en het bijhorende draaiboek volgt.  

Voorwaarden voor de motorrijlesgever

 • De motorrijlesgever die Ready to Ride trainingen wil aanbieden volgt minstens 1 keer per jaar een Ready to Ride training voor motorrijlesgever gegeven door de VSV. Motorrijden betekent levenslang leren. Dat geldt ook voor de lesgevers van Ready to Ride trainingen. Jaarlijks organiseert de VSV een training voor alle instructeurs om vernieuwingen over de aanpak van de trainingen voor te stellen of om dieper in te gaan op bepaalde aspecten verbonden met veilig motorrijden.  
 • De motorrijlesgever die Ready to Ride trainingen aanbiedt, kijkt er op toe dat de deelnemers in goede omstandigheden kunnen deelnemen: 
  • motor in orde
  • veilige en gepaste motorkledij
  • in staat om veilig te rijden (geen negatieve invloed op het rijgedrag en op deelname aan de volledige opleiding omwille van gebruik van alcohol, drugs en/of medicatie en vermoeidheid)
 • De motorrijlesgever volgt het draaiboek en gebruikt de PowerPoint opgemaakt door de VSV bij het geven van de Ready to Ride trainingen. 
 • De VSV behoudt zich het recht om bij grote fouten, problemen of herhaaldelijke negatieve verslagen de samenwerking met de partner onmiddellijk stop te zetten.