Voorwaarden

Wie kan deelnemen aan de infomomenten?

Erkende rijscholen

 • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004 en opgenomen op de lijst van alle rijscholen in Vlaanderen die beschikbaar wordt gesteld door het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • De lesgevers die door de rijschool ingezet worden voor het geven van de lessen beschikken over een geldig brevet III, zoals bepaald door het KB-erkenning rijscholen van 11/05/2004.

Zelfstandige rijlesgevers

 • De deelnemende zelfstandige rijlesgevers beschikken over een geldig brevet III voor het verstrekken van theoretisch onderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB-erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • Bij de inschrijving moet de zelfstandige lesgever een kopie van zijn brevet of een kopie van zijn rijbewijs met vermelding van de code 101 of 102 overmaken aan de VSV.

Wat zijn de voorwaarden voor de lesgevers Rijbewijzer in de Klas?

 • De lesgever die theorielessen voor Rijbewijzer in de Klas geeft, beschikt over het brevet III – theorielesgever.
 • De lesgever neemt deel aan de infomomenten Rijbewijzer in de Klas die georganiseerd worden door de VSV.
 • De lesgever gebruikt het lesmateriaal dat door de VSV beschikbaar wordt gesteld.
 • De lesgever laat de leerlingen kennismaken met het digitale leerplatform voor het rijbewijs B.
 • De lesgever stelt zich voor als een vertegenwoordiger van het project Rijbewijzer in de Klas en maakt geen reclame, noch voor zichzelf, noch voor de rijschool waar hij/zij tewerkgesteld is.
 • De lesgever houdt tijdens de lessen rekening met het niveau van de leerlingen.

Praktische afspraken

Bij de inschrijving van de rijschool of rijlesgever(s) geef je de contactgegevens van:

 • de persoon die het project zal opvolgen en aan wie scholen hun vragen kunnen richten
 • de lesgevers die de lessen op school zullen geven, zodat de VSV hen rechtstreeks kan informeren

Schooljaar 2020-2021 start in code geel

Wij volgen voor dit project op school het advies van de overheid op basis van de kleurcodes voor het secundair onderwijs. Afhankelijk van de kleurcode voor de school maak je onderlinge afspraken met de school en bekijk je  wat mogelijk is voor jullie, afgestemd op de mogelijkheden van de groep. 

Flexibele aanpak

De maatregelen zijn natuurlijk continue onderhevig aan wijzigingen en daarom willen we ons ook flexibel opstellen qua aanpak en terugbetaling: 

De volgende opties zijn mogelijk qua terugbetaling:

 • Op school: 10 lesuren - maximale terugbetaling van 325 euro per groep
 • Online: 5 lesuren - maximale terugbetaling van 162,5 euro per groep
 • Combinatie van op school en online: 32,5 euro per lesuur - maximale terugbetaling van 325 euro per groep (noteer dit duidelijk op de factuur)

Hoe verloopt de samenwerking met de school? (code geel, oranje, rood)

 • De school kiest een lesgever uit de lijst van deelnemende rijscholen en rijlesgevers. Je kan je prijs voor de theorielessen vrij bepalen.
 • Er zijn 2 varianten beschikbaar: het gekende lessenpakket van 10 lesuren of een online lessenpakket van 5 lesuren.
  • Het online lessenpakket bestaat uit 5 lesuren, gegeven door de rijlesgever. De lessen mogen maximaal in blokken van 2 lesuren worden georganiseerd en per groep. 
 • Je spreekt met de school af:
  • wanneer de online lessen zullen plaatsvinden
  • het kanaal waarmee gewerkt mag worden (bv. Microsoft Teams, Zoom, ...)
  • hoe de leerlingen de vereiste deelnamelink ontvangen
  • welke verwachtingen je van de leerkracht hebt (inleiding, aanwezig tijdens de volledige les, ...)
 • De lessen mogen tijdens of na de schooluren worden georganiseerd.
 • Je verstuurt de factuur naar de school.
 • De school vraagt de terugbetaling aan via de VSV.

Hoe verloopt de samenwerking met de school? (code groen)

 • De school kiest een lesgever uit de lijst van deelnemende rijscholen en rijlesgevers. Je kan je prijs voor de theorielessen vrij bepalen.
 • Je spreekt met de school af wanneer de lessen Rijbewijzer in de Klas plaatsvinden. De volgende voorwaarden gelden:
  • De lessen mogen tijdens of na de schooluren worden georganiseerd.
  • De lessen moeten in blokken van 2 lesuren worden georganiseerd, met een maximum van 4 uur per groep en per dag.
  • De deelnemende leerlingen worden in groepen verdeeld. Een groep telt tussen de 10 en 25 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen per groep.
 • De school voorziet een beamer, een vlotte internettoegang en een computer voor de lesgever in het leslokaal.
 • De school zorgt voor een leerkracht die aanwezig is voor het onthaal van de lesgever en spreekt met de lesgever af of de aanwezigheid van de leerkracht tijdens de lessen gewenst is.
 • Je verstuurt de factuur naar de school.
 • De school vraagt de terugbetaling van 325 euro per lessenreeks aan via de VSV.