Voorwaarden

Wie kan deelnemen aan de infomomenten?

Erkende rijscholen

 • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004 en opgenomen op de lijst van alle rijscholen in Vlaanderen die beschikbaar wordt gesteld door het departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 • De lesgevers die door de rijschool ingezet worden voor het geven van de lessen beschikken over een geldig brevet III, zoals bepaald door het KB-erkenning rijscholen van 11/05/2004.

Zelfstandige rijlesgevers

 • De deelnemende zelfstandige rijlesgevers beschikken over een geldig brevet III voor het verstrekken van theoretisch onderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB-erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • Bij de inschrijving moet de zelfstandige lesgever een kopie van zijn brevet of een kopie van zijn rijbewijs met vermelding van de code 101 of 102 overmaken aan de VSV.

Wat zijn de voorwaarden voor de lesgevers Rijbewijzer in de Klas?

 • De lesgever die theorielessen voor Rijbewijzer in de Klas geeft, beschikt over het brevet III – theorielesgever.
 • De lesgever neemt deel aan de infomomenten Rijbewijzer in de Klas die georganiseerd worden door de VSV.
 • De lesgever gebruikt het lesmateriaal dat door de VSV beschikbaar wordt gesteld.
 • De lesgever laat de leerlingen kennismaken met het digitale leerplatform voor het rijbewijs B.
 • De lesgever stelt zich voor als een vertegenwoordiger van het project Rijbewijzer in de Klas en maakt geen reclame, noch voor zichzelf, noch voor de rijschool waar hij/zij tewerkgesteld is.
 • De lesgever houdt tijdens de lessen rekening met het niveau van de leerlingen.

Praktische afspraken

Bij de inschrijving van de rijschool of rijlesgever(s) geef je de contactgegevens van:

 • de persoon die het project zal opvolgen en aan wie scholen hun vragen kunnen richten
 • de lesgevers die de lessen op school zullen geven, zodat de VSV hen rechtstreeks kan informeren

Een flexibele aanpak

De school kan in functie van de coronasituatie op een flexibele aanpak rekenen. We willen iedereen de kans geven de lessenreeks te laten doorgaan en dat in de best mogelijke omstandigheden.

Twijfel je over de aanpak of heb je nog inspiratie nodig? Neem dan zeker contact met ons op via rijbewijzerindeklas@vsv.be.

De volgende opties zijn mogelijk qua terugbetaling:

 • Op school: 10 lesuren - maximale terugbetaling van 325 euro per groep
 • Online: 5 lesuren - maximale terugbetaling van 162,5 euro per groep
 • Combinatie van op school en online: 32,5 euro per lesuur - maximale terugbetaling van 325 euro per groep (noteer dit duidelijk op de factuur)