Hoeveel uren verplichte bijscholing moet ik volgen dit jaar?

Als rijlesgever volg je jaarlijks minstens 12 uur verplichte bijscholing. Op die manier fris je eerder verworven competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) op en blijf je op de hoogte van de laatste nieuwigheden uit de sector.

Door het coronavirus werd er beslist de uren verplichte bijscholing voor rijlesgevers te spreiden over de kalenderjaren 2020 en 2021. Het Ministerieel Besluit stelt dat de rijlesgever in totaal minstens 12 uur verplichte bijscholing moet volgen voor beide jaren samen.

Voorbeeld:

Volgde je in 2020 al 7 uur verplichte bijscholing? Dan hoef je in 2021 nog maar 5 uur verplichte bijscholing te volgen.

Welke punten moet ik dit jaar behalen?

Bij elke cyclus van 3 jaar moet je als rijlesgever een opleiding volgen die voldeed aan punten 1 t.e.m. 3. Dat betekent dat punten 1, 2 en 3 over een periode van 3 jaar gespreid mogen zijn, waardoor je je als rijlesgever elk jaar kan verdiepen in een bepaald onderwerp. Concreet: op het einde van de cyclus van 3 jaar moeten de punten 1, 2 en 3 aan bod zijn gekomen. Voor een (adjunct)directeur is deze cyclus 4 jaar waarbij alle punten (1, 2, 3 en 5) aan bod moeten zijn gekomen.

Voorbeeld voor rijlesgever(s):
Ontving jij je instructietoelating op 1 januari 2014, dan is de referentieperiode 1 januari 2014 - 31 december 2016. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2017 - 31 december 2019. Het jaar waarin je je instructietoelating ontvangt, ben je vrijgesteld van deze verplichting.

Voorbeeld voor directeur(s):
Ontving jij je directietoelating op 1 januari 2014, dan is de referentieperiode 1 januari 2014 - 31 december 2017. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2018 - 31 december 2021.

Is er een online aanbod van bijscholingen?

De VSV werkt momenteel aan de fysieke opleidingen om die in een digitale variant aan te bieden. Zodra de praktische zaken zijn uitgeklaard en verder uitgewerkt, zullen we via de nieuwsbrief communiceren over het online aanbod van bijscholingen. 

Er zijn geen vrije plaatsen meer voor een punt dat ik dit jaar moet volgen. Wat nu?

De VSV volgt het beschikbare opleidingsaanbod doorheen het jaar nauw op en plant regelmatig nieuwe opleidingen en/of bijkomende opleidingsdata in.

  • We communiceren nieuwe of bijkomende data altijd via de nieuwsbrief. Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief voor rijlesgevers en we brengen je als eerste op de hoogte!
  • Je kan je ook inschrijven op de wachtlijst. Zodra er een plaats vrijkomt, contacteren we je zo snel mogelijk.

Is het jaar bijna voorbij? Dan worden er mogelijk geen extra bijscholingen meer ingepland. Je kijkt dan best naar de opleidingen bij een ander opleidingscentrum of er nog vrije plaatsen zijn voor het ontbrekende punt. 

Lukken de bovenstaande stappen niet? Contacteer het Departement van Mobiliteit en Openware Werken via het contactpunt.

Kan ik bijscholingsuren meenemen naar volgend jaar?

Neen, de verplichte bijscholingsuren worden per kalenderjaar bekeken. Je kan het teveel aan opleidingsuren dat je volgde dus niet meenemen naar het volgende kalenderjaar.

Ik ben langdurig ziek geweest en heb nog geen bijscholing kunnen volgen dit jaar. Hoe blijf ik in orde voor de verplichte opleidingsuren?

Dit is een uitzonderlijke situatie. Jij (of de rijschool) contacteert hiervoor best het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Zij bekijken je situatie vervolgens in detail verder.

Wat als ik na enkele jaren pauze opnieuw als rijlesgever aan de slag wil?

Vanaf het moment dat je als rijlesgever opnieuw begint te werken, moet je ook weer de verplichte bijscholingen volgen. Je moet geen bijscholingen volgen voor de jaren die je niet actief was.

Voorbeeld:
Een rijlesgever begint in april 2018 terug te werken na een pauze van 5 jaar, dan moet hij/zij 12 uur bijscholing hebben gevolgd tegen eind 2018. De rijlesgever hoeft geen bijscholingen te volgen voor de jaren die hij niet actief was.

Ik heb mijn aanwezigheidsattest niet ontvangen, omdat ik te laat was. Klopt dat?

Ja, de bijscholingen voor rijlesgevers zijn aan een strikt wettelijk kader verbonden. Iedere bijscholing is voor een aantal opleidingsuren goedgekeurd. We geven enkel aanwezigheidsattesten aan deelnemers die de hele opleiding aanwezig zijn. 

We voorzien een onthaal van 30 minuten zodat iedereen rustig kan toekomen en we op het vooraf bepaalde startuur effectief kunnen starten. De VSV-medewerker of -lesgever ter plaatse heeft een marge van 15 minuten om laatkomers uitzonderlijk toe te laten (in dit geval betekent uitzonderlijk: om een duidelijke reden + éénmalig). 

Hierna kan je nog steeds de opleiding volgen, maar krijg je geen aanwezigheidsattest. 

Ik ben mijn aanwezigheidsattest kwijtgeraakt. Wat nu?

Ben jij je aanwezigheidsattest van een bijscholing via de VSV verloren of kwijtgeraakt? Vraag je duplicaat aan via rijopleiding@vsv.be.

Opgelet: de VSV kan enkel een duplicaat van het aanwezigheidsattest afleveren als het over een bijscholing via de VSV gaat.

Hoe vraag ik mijn tegemoetkoming van de kmo-portefeuille aan?

Rijscholen en rijlesgevers die een opleiding volgen bij de VSV kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van de ‘beroepsspecifieke competenties’. Een subsidieaanvraag van de kmo-portefeuille moet online en binnen de geldige termijn worden ingediend. Je doet dat bij voorkeur voor de start van de opleiding, maar het is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de startdatum. Na die periode is subsidiëring helaas niet meer mogelijk.

Het registratienummer van de VSV is DV. O105597.

Op de website van vlaio.be lees je meer over de voorwaarden en procedure.