Module afleiding

Afleiding achter het stuur is een van de voornaamste oorzaken van zware ongevallen. Onze smartphone is afleider nummer één, maar ook passagiers naast ons of op de achterbank, te veel lawaai of geknoei aan de radio, kunnen ons afleiden. In de VR-mobiel ervaar je op een unieke manier wat de gevolgen kunnen zijn van afleiding achter het stuur. Een ervaring die nog lang blijft nazinderen!

Bovendien zal duidelijk worden dat aangepaste snelheid en een veilige volgafstand ook cruciaal zijn om op tijd te kunnen remmen als je plots moet stoppen.

Module veiligheidsgordel

Op geen enkele andere manier zal je zo overtuigd zijn van het nut van de veiligheidsgordel als na het bezoek aan onze tuimelwagen. Het belang van een simpele klik vergeet je nooit meer, nadat je een paar keer overkop ging in deze simulator. 

In de toekomst zul je ook geen losse voorwerpen meer in de auto laten slingeren. Want dat gevaar wordt snel duidelijk aan de hand van zacht losliggend materiaal in de tuimelwagen. 

De impactweegschaal die bij deze module hoort, geeft een idee van de hoe sterk de klap is bij een botsing.

Module dode hoek

In de module dode hoek zien de deelnemers waar de dode hoeken rond een vrachtwagen zich bevinden.

Met VR-brillen belanden ze plots zelf op de stoel van de vrachtwagenchauffeur.

Na deze VR-ervaring ben je als fietser veel meer op je hoede voor de dode hoek en fiets je nadien alleen nog op veilige plaatsen in de buurt van vrachtwagens.