CD&V is op zoek naar een adviseur mobiliteit voor de versterking van haar fractie in het Vlaams Parlement en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het betreft een voltijdse opdracht.

Organisatie:
CD&V
Werkregime:
Voltijds
Contract type:
Onbepaalde duur
Solliciteer nu

Taakomschrijving

• opvolgen van de evolutie op het vlak van de regelgeving en het beleid inzake mobiliteit en hierover rapporteren aan de fractie;
• beleidsvoorbereidend werk verrichten;
• ondersteunen van de parlementsleden in de commissies;
• bundelt relevante informatie en kennis m.b.t. mobiliteit en consulteert de juiste studies;
• overlegt met interne en externe netwerken van experten op het vlak van mobiliteit;
• ontwikkelt CD&V-standpunten voor thema’s binnen het beleidsdomein mobiliteit die gebaseerd en onderbouwd zijn op degelijk studiewerk;
• zorgt voor consistentie en afstemming van CD&V-standpunten;
• volgt de standpunten van andere nationale en internationale partijen m.b.t. mobiliteit op.

Profiel

• u beschikt over einddiploma universitair onderwijs, waarbij verkeerskunde in het pakket een meerwaarde heeft;
• een brede algemene ontwikkeling;
• redactionele vaardigheden en synthesevermogen om complexe zaken begrijpelijk en beknopt voor te stellen;
• zelfstandig en flexibel in teamverband kunnen werken;
• een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans;
• kennis van huidige relevante thema’s op het vlak van mobiliteit
• beleidservaring in de sector mobiliteit is een pluspunt;
• kennis en ervaring beste praktijken m.b.t. het uitwerken van duidelijke en degelijk onderbouwde (politieke) standpunten op basis van studiewerk.

Wij verwachten dat de kandidaat overtuigd is van de meerwaarde van de christendemocratische visie op de ontwikkeling van de samenleving.

Wij bieden

• een voltijdse job met een arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur;
• mogelijkheid tot 2 dagen telewerk;
• een aantrekkelijk loon en een statuut op universitair niveau, met inbegrip van onder andere een hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, enz.;
• een bevoorrechte werkomgeving in het hart van de politiek;

De selectie zal in eerste instantie gebeuren op grond van uw motivatiebrief en uw CV en vervolgens na een schriftelijke proef en/of een mondeling gesprek over het beleidsdomein mobiliteit.

Sollicitaties, vergezeld van een CV, per mail voor 3 juli 2022 richten aan yves.degraeve@vlaamsparlement.be .