Organisatie:
Anzegem
Regio:
West-Vlaanderen
Werkregime:
Deeltijds
Contract type:
Onbepaalde duur
Solliciteer nu

FUNCTIE

De vacante betrekking van mobiliteitsdeskundige bij het gemeentebestuur van Anzegem is een halftijdse functie in een contract van onbepaalde duur. De vacante betrekking situeert zich binnen de cluster Infrastructuur.

De functie is gewaardeerd op het niveau B (B1-3), d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar.

AANBOD
Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling en 14 feestdagen
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595, algemeen model – niet ouder dan 3 maand)
  • diploma of studiebewijs, en/of andere relevante stukken

moeten uiterlijk op 10 maart 2021  via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per aangetekend schrijven verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).