De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen van decreet en over strategische besluiten met betrekking tot personenmobiliteit, goederenvervoer, logistiek en internationale knooppunten. De werking van de raad wordt inhoudelijk en praktisch ondersteund door een studiedienst. Momenteel bestaat dit team uit een secretaris en vier beleidsmedewerkers. De studiedienst van de MORA is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en wordt op het vlak van communicatie, ICT en andere processen door de SERV ondersteund.

Organisatie:
MORA
Werkregime:
Voltijds
Contract type:
Onbepaalde duur
Solliciteer nu