De vacature in het kort:


We zoeken voor het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Dienst Mobiliteit, een verantwoordelijke opvolging werven en subsidies fietsinfrastructuur.

Organisatie:
Provincie Antwerpen
Regio:
Antwerpen
Werkregime:
Voltijds
Contract type:
Onbepaalde duur
Solliciteer nu

Mag het iets langer?

Dat kan! De Dienst Mobiliteit wil van Antwerpen dé fietsprovincie maken. Zij staat in voor het aanleggen van fietsostrades en autoluwe fietsroutes. Zij ondersteunt gemeenten met subsidies voor het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur, fietsdata en adviezen over fietsbeleid. De Dienst Mobiliteit informeert bedrijven en inwoners over het fietsbeleid.

Je bent werfleider bij de aanleg van onze fietsostrades. Je volgt samen met de aannemer en de ontwerper alle werken op de voet en je rapporteert inhoudelijk en financieel aan onze projectleider en je teamverantwoordelijke. Daarnaast ondersteun je de projectleiders bij het adviseren en subsidiëren van gemeenten die fietsinfrastructuur aanleggen en verbeteren. Jouw inbreng is zowel technisch als financieel en je loodst de gemeenten mee door de procedures. Tot slot ga je aan de slag met de fietstellingen die een belangrijk onderdeel van de provinciale Fietsbarometer vormen.

We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

Wil je nog meer weten?

Super! Jouw taken zouden vooral bestaan uit:

1. Opvolgen van werken bij fietsostradeprojecten:

 • Technisch, administratief en financieel opvolgen van fietssubsidiedossiers in samenspraak met de projectleiders en de teamverantwoordelijke fietsbeleid.
 • Uitvoeren van controleopdrachten binnen de toegewezen werven in samenwerking met externe aannemers, ontwerpers en medewerkers van de dienst:
  • Administratief, technisch en financieel rapporteren over de werken naar de projectleider en de teamverantwoordelijke
  • Materiaal- en uitvoeringscontrole
  • Meten van de uitgevoerde werken en hoeveelheden voor de controle van de juiste uitvoering
  • Vaststellen van gebreken bij de uitvoering
  • Opvolgen van de administratie (verslagen, vorderingsstaten, afrekeningen, meetstaten, opleveringen …)
  • Bijwonen van werfvergaderingen met aannemers en ontwerpers
  • Toepassen en opvolgen van de wetgeving overheidsopdrachten en het standaardbestek 250 en 260, richtlijnen fietsinfrastructuur in het vademecum Fietsvoorzieningen.

2. Adviseren van gemeenten over de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur:

 • Technisch, administratief en financieel adviseren van gemeenten bij het ontwerp, de planning en financiering van de aanleg of verbetering van de bovenlokale fietsinfrastructuur in samenspraak met de projectleiders en de teamverantwoordelijke fietsbeleid.
 • Rapporteren over de samenwerking met de gemeenten naar de teamverantwoordelijke en het diensthoofd.
 • Bieden van de administratieve ondersteuning aan de gemeenten bij het opvolgen van de officiële subsidieprocedures.

3. Organiseren en monitoren van fietstellingen:

Adviseren van gemeenten bij het plannen, uitvoeren en monitoren van fietstellingen in samenspraak met de collega’s die de provinciale Fietsbarometer beheren.
Rapporteren over de samenwerking met de gemeenten naar de teamverantwoordelijke en het diensthoofd.

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen of een ander openbaar bestuur, neem contact op met de consulent werving en selectie om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden bevordering, interne mobiliteit of externe mobiliteit.

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Je beschikt over minstens 6 maanden werkervaring, tenzij je beschikt over minimum een bachelordiploma of een diploma daarmee gelijkgesteld. Indien je geen bachelordiploma of een diploma daarmee gelijkgesteld hebt, moet je slagen voor de capaciteitsproef.

De capaciteitsproef bevat een abstracte en numerieke redeneerproef op bachelordiploma niveau. Om te slagen moet je een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen. De capaciteitsproef is uitsluitend. 

Je beschikt over volgende kenniscompetenties of je bent bereid je hierin te verdiepen:

 • Kennis van de wet overheidsopdrachten, vooral voor de uitvoering.
 • Standaardbestek 250: gebruik bij opmaak, nazicht en opvolging van opdrachten voor werken.
 • Materiaalkennis van o.a. grond, asfalt, beton, beplanting, DWA – RWA …
 • Officetoepassingen in functie van opvolging, agenda, rapportering, berekenen van subsidie …
 • Wegcode
 • Vademecum Fietsvoorzieningen

Hiernaast beschik je over volgende gedragscompetenties:

 • Samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit
 • Klantgerichtheid: je onderzoekt actief de noden van klanten en onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren
 • Resultaatgericht: je werkt resultaatsgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving
 • Oordeelsvorming: je neemt standpunten in en overziet de verdergaande consequenties daarvan
 • Nauwgezetheid: je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren
 • Voortgangscontrole: je volgt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen op
 • Plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen

Bijkomende aandachtspunten:

 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent flexibel en bereid om indien nodig ook buiten de reguliere arbeidstijden te werken.
   

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.509,94 - € 3.387,70.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • aanvullende ziekteverzekering
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren
   

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 28 februari 2021 (vergeet niet je CV en motivatiebrief in één document op te laden).

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: cv-screening, thuisopdracht*, capaciteitsproef indien van toepassing, toelichting opdracht & competentiegericht interview (18 maart of 19 maart 2021) en eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

*Meer informatie over de thuisopdracht: op 10 maart 2021 nodigen we je uit om één van onze werken, ter plaatse, te observeren. Nadien werk je je bevindingen thuis uit en kom je deze op 18 of 19 maart 2021 toelichten. Je krijgt de opdracht op voorhand toegestuurd.

Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij Tina Caers, teamverantwoordelijke fietsbeleid, via telefoon +3232405057 of e-mail tina.caers@provincieantwerpen.be