Wat leer je?

De Vlaamse Regering heeft op 9 juli 2021 de De Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040  definitief goedgekeurd. Deze toekomstvisie zal dienen als leidraad voor onze mobiliteitsbeslissingen vandaag en de komende 20 jaar. Kom in dit webinar meer te weten over de inhoud en hoe jij hiermee aan de slag kan gaan.

Voor wie?

Lokale mandatarissen, medewerkers lokale besturen en studiebureaus