Wat leer je?

Het nieuwe vademecum Natuurtechniek is een leidraad voor infrastructuurprojecten. Dit vademecum is opgebouwd uit verschillende fiches met technische richtlijnen. Daarbij bevat het vademecum ook een heleboel goede voorbeelden van natuurtechnische maatregelen.

VSV en AWV organiseerden in juni 2023 een webinar om toe te lichten hoe je aan de slag kan gaan met het vademecum Natuurtechniek.

Voor wie?

Het vademecum richt zich vooral naar planners en ontwerpers van weginfrastructuur zowel bij de Vlaamse Overheid als bij andere infrastructuurbeheerders (zoals steden en gemeenten) en bij studiebureaus.