Jaarlijks verplichte bijscholing voor rijlesgevers

Als rijlesgever volg je jaarlijks minstens 12 uur verplichte bijscholing. Op die manier fris je eerder verworven competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) op en blijf je op de hoogte van de laatste nieuwigheden uit de sector.

Door het coronavirus werd er beslist de uren verplichte bijscholing voor rijlesgevers te spreiden over de kalenderjaren 2020 en 2021. Het Ministerieel Besluit stelt dat de rijlesgever in totaal minstens 12 uur verplichte bijscholing moet volgen voor beide jaren samen.

Punten erkende opleidingen

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken keurt op voorhand de opleidingen die in aanmerking komen als erkende opleiding goed. De opleidingen krijgen 1 punt of meerdere punten toegekend in overeenstemming met de inhoud.

  • Punt 1: wijzigingen van de reglementering over de verkeersveiligheid in brede zin en verdieping van de in bijlage 2 van het KB van 11 mei 2004 bepaalde examenleerstof
  • Punt 2: begrippen en methodologie van de organisatie van het theoretische en praktische onderricht
  • Punt 3: begrippen en maatregelen tot bevordering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit in het kader van de duurzame ontwikkeling
  • Punt 5: voor de houders van brevet I - economische en organisatorische aspecten van de exploitatie van een rijschool

Bij elke cyclus van 3 jaar moet je als rijlesgever een opleiding volgen die voldeed aan punten 1 t.e.m. 3. Dat betekent dat punten 1, 2 en 3 over een periode van 3 jaar gespreid mogen zijn, waardoor je je als rijlesgever elk jaar kan verdiepen in een bepaald onderwerp. Concreet: op het einde van de cyclus van 3 jaar moeten de punten 1, 2 en 3 aan bod zijn gekomen. Voor een (adjunct)directeur is deze cyclus 4 jaar waarbij alle punten (1, 2, 3 en 5) aan bod moeten zijn gekomen.

Voorbeeld 1: voor rijlesgever

Ontving jij je instructietoelating op 1 januari 2014, dan is de referentieperiode 1 januari 2014 - 31 december 2016. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2017 - 31 december 2019. Het jaar waarin je je instructietoelating ontvangt, ben je vrijgesteld van deze verplichting.

Voorbeeld 2: voor directeur

Ontving jij je directietoelating op 1 januari 2014, dan is de referentieperiode 1 januari 2014 - 31 december 2017. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2018 - 31 december 2021.