Update 1 december 2020

Door het coronavirus was het niet evident om bijscholingen te volgen dit jaar. Daarom werd er beslist om de uren verplichte bijscholing voor rijlesgevers te spreiden over de kalenderjaren 2020 en 2021. Het Ministerieel Besluit stelt dat de rijlesgever in totaal minstens 12 uur verplichte bijscholing moet volgen voor beide jaren samen.

Voorbeeld:
Volgde je in 2020 al 7 uur verplichte bijscholing? Dan hoef je in 2021 nog maar 5 uur verplichte bijscholing te volgen.

Update 30 oktober 2020

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 30 oktober verstrengde maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Conform het vandaag gepubliceerde ministerieel besluit worden de rijexamens en rijlessen, inclusief het terugkommoment, alvast tot en met 13 december stilgelegd. De komende week werkt de Vlaamse overheid in overleg met federale en gewestelijke overheden het juridisch kader uit om de gevolgen van het stilleggen van de rijexamens en rijlessen op te vangen. 

Alle rijopleidingen en rijexamens worden alvast vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december opgeschort. Het gaat dan om:

  • alle rijopleidingen
  • het terugkommoment
  • de nascholingen in het kader van vakbekwaamheid
  • de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs
  • de examens voor het behalen van brevet van rijschoolinstructeur en -directeur

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden t.e.m. 30 september 2021 verlengd.

Jaarlijks verplichte bijscholing voor rijlesgevers

Als rijlesgever volg je jaarlijks minstens 12 uur verplichte bijscholing. Op die manier fris je eerder verworven competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) op en blijf je op de hoogte van de laatste nieuwigheden uit de sector.

Punten erkende opleidingen

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken keurt op voorhand de opleidingen die in aanmerking komen als erkende opleiding goed. De opleidingen krijgen 1 punt of meerdere punten toegekend in overeenstemming met de inhoud.

  • Punt 1: wijzigingen van de reglementering over de verkeersveiligheid in brede zin en verdieping van de in bijlage 2 van het KB van 11 mei 2004 bepaalde examenleerstof
  • Punt 2: begrippen en methodologie van de organisatie van het theoretische en praktische onderricht
  • Punt 3: begrippen en maatregelen tot bevordering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit in het kader van de duurzame ontwikkeling
  • Punt 5: voor de houders van brevet I - economische en organisatorische aspecten van de exploitatie van een rijschool

Bij elke cyclus van 3 jaar moet je als rijlesgever een opleiding volgen die voldeed aan punten 1 t.e.m. 3. Dat betekent dat punten 1, 2 en 3 over een periode van 3 jaar gespreid mogen zijn, waardoor je je als rijlesgever elk jaar kan verdiepen in een bepaald onderwerp. Concreet: op het einde van de cyclus van 3 jaar moeten de punten 1, 2 en 3 aan bod zijn gekomen. Voor een (adjunct)directeur is deze cyclus 4 jaar waarbij alle punten (1, 2, 3 en 5) aan bod moeten zijn gekomen.

Voorbeeld 1: voor rijlesgever

Ontving jij je instructietoelating op 1 januari 2014, dan is de referentieperiode 1 januari 2014 - 31 december 2016. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2017 - 31 december 2019. Het jaar waarin je je instructietoelating ontvangt, ben je vrijgesteld van deze verplichting.

Voorbeeld 2: voor directeur

Ontving jij je directietoelating op 1 januari 2014, dan is de referentieperiode 1 januari 2014 - 31 december 2017. De daaropvolgende cyclus is dan 1 januari 2018 - 31 december 2021. 

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie