Jongeren zijn een belangrijke groep in het verkeer. Onze onderzoekers schreven daarom een artikel over jongeren, te downloaden onderaan de pagina. Daarnaast voerden ze begin dit jaar een groot onderzoek uit bij 4.000 jongeren uit het secundair onderwijs.

Wat waren de resultaten?

Opvallend: slechts een kleine minderheid van de jongeren rijdt met een bromfiets maar zij zijn het vaakst betrokken in een ernstig verkeersongeval. 1 op 5 bromfietsende jongeren belandde het afgelopen jaar bij de dokter of in het ziekenhuis.

 
Attitudes

Jongeren staan over het algemeen positief tegenover verkeersveiligheid maar dit vertaalt zich niet altijd in verkeersveilig gedrag.

1 op 3 jongeren luistert (bijna) elke keer naar muziek op de fiets en 1 op 5 gebruikt (bijna) elke keer zijn gsm op de fiets. Meisjes doen dit trouwens vaker dan jongens.

Meer dan de helft van de jongeren zet zich als fietser in een dodehoeksituatie niet op een veilige plek achter de vrachtwagen.
Jongeren uit de b-stroom, bso en tso vertonen vaker risicogedrag in het verkeer (bv. zonder fietsverlichting rijden, gsm-gebruik op de fiets of helmdracht) en zijn vaker betrokken in verkeersongevallen dan jongeren uit de a-stroom en aso. 

 

Redenen

De voornaamste redenen waarom jongeren zich risicovol gedragen, zijn: 

  • Ze twijfelen of hun gedrag wel écht zo onveilig is (bv. gsm-gebruik op de fiets)
  • Het kost hen te veel moeite om zich veilig te gedragen (bv. in orde brengen fietsverlichting)
  • Ze zien dat hun vrienden zich ook zo gedragen (bv. muziek luisteren op de fiets)

Wat doen we hiermee?

We gebruiken deze info om onze projecten naar jongeren vorm te geven. We weten nu beter op welke aspecten en doelgroepen we moeten focussen en waarom.

Wil je meer weten? 

Hieronder kan je het rapport van het jongerenonderzoek downloaden. Wil je wat dieper graven? Download dan het document met alle grafieken en tabellen. Voor wie werkt met jongeren of jongeren in het gezin heeft, is er ook een boeiend artikel. Verder verscheen er in De Standaard ook een artikel over jongeren in het verkeer naar aanleiding van dit onderzoek.

Resultaten jongerenbevraging

  • Rapport jongerenonderzoek
  • Grafieken jongerenonderzoek

Artikel jongeren als doelgroep

  • Artikel over jongeren als doelgroep