Mensen met autisme hebben een unieke denkstijl: informatie wordt op een andere manier verwerkt en begrepen. Dat zorgt voor problemen in het dagelijks leven. Maar de beperkingen zijn geen rem voor de mogelijkheden: personen met autisme kunnen, net zoals eenieder onder ons, leren autorijden. Vanuit enig inzicht in het autistisch denken kunnen rijlessen autismevriendelijk worden aangepast aan de unieke noden en behoeften van de leerling. 

Ben je lid van PC200? Dan kan je deze bijscholing gratis organiseren via Cevora.

Programma

De opleiding wordt gegeven in samenwerking met Autisme Centraal, een multidisciplinair team dat bestaat uit deskundige medewerkers uit de wereld van (ortho)pedagogie, psychologie, onderwijs, logopedie... Ze beschikken allen over heel wat waardevolle praktijkervaring en ze zijn verbonden in hun overtuiging dat mensen met autisme een waardevolle plek verdienen in onze maatschappij.

08:00 Onthaal
08:35
 • Kennismaken en verwachtingen delen
 • Inleiding methodiek
 • Inleiding autisme en autistisch denken
 • Autisme en verkeer
 • Belang van basisrust
10:15
 • Principes van concrete communicatie
 • Aanpassingen
 • Vaardigheden aanleren
11:45 Lunchpauze
12:30
 • Concrete tips en tricks
16:00 Einde

Praktisch

Wat leer je?

 • Je leert werken met de 'AutismeCentraalMethodiek'. Deze methodiek is een kader, een verzameling van basisprincipes die kunnen bijdragen tot het autismevriendelijk organiseren van rijlessen.
 • Je kan de basisprincipes vertalen en toepassen op maat van rijlesgevers die lesgeven aan leerlingen met autisme. Je krijgt concrete tips en actiepunten die houvast bieden of inspirerend zijn.
 • Je kan je manier van lesgeven afstemmen op het autistisch denken. Je communiceert concreet, helder en duidelijk en je verheldert de nodige context.
 • Je kan de rijlessen aanpassen op diverse manieren, want aanleren gebeurt stapsgewijs en expliciet.
 • Je kan rekening houden met verschillende facetten van de eigenheid van de leerling. Iedereen is uniek, heeft verschillende noden en behoeften.

Voor wie?

De opleiding is specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers, omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens. 

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 6 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 2

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV en de lesgever aangesteld door de VSVbezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid. 

Financiële tegemoetkoming

Cevora

Cevora biedt gratis opleidingen aan voor alle medewerkers die werken in een bedrijf aangesloten bij het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200). Daarnaast zijn er paritaire comités die een samenwerkingsakkoord hebben met Cevora, ook die bedienden of arbeiders nemen gratis deel aan opleidingen.

Val je niet onder de voorwaarden van Cevora? In dat geval bedraagt de prijs 1.800 euro per opleidingsdag. Wil je hierover meer weten? Contacteer Cevora op 02 889 42 00 of mail naar contact@cevora.be.

KMO-portefeuille

Rijscholen en rijlesgevers die een VSV-opleiding volgen kunnen een beroep doen op de kmo-portefeuille in het kader van de ‘beroepsspecifieke competenties’. Een subsidieaanvraag van de kmo-portefeuille moet online en binnen de geldige termijn worden ingediend. Je doet dat bij voorkeur voor de start van de opleiding, maar het is mogelijk tot 14 kalenderdagen na de startdatum. Na die periode is subsidiëring helaas niet meer mogelijk.

Het registratienummer van de VSV is DV. O105597. Op vlaio.be vind je de voorwaarden en procedure.

Geef de locatie en 3 voorkeursdata door via het aanvraagformulier.

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt de organisatie van een incompany opleiding?

 1. Vraag minstens 30 werkdagen voor de gewenste startdatum een incompany opleiding aan.
 2. De VSV bevestigt de aanvraag en bezorgt een aanwezigheidslijst aan de organisatie.
 3. Bezorg de aanwezigheidslijst minstens 15 dagen voor de start van de incompany opleiding aan de VSV.
  • Zelfstandige rijlesgevers kunnen deelnemen. Ze worden duidelijk als zelfstandig rijlesgever vermeld op de aanwezigheidslijst.
  • Je kan met een andere rijschool samenwerken om te voldoen aan het minimumaantal van 10 deelnemers.
 4. De lesgever komt naar de locatie opgegeven door de organisatie.
 5. De VSV regelt de betaling van de incompany opleiding rechtstreeks met Cevora. Als organisator ontvang je een factuur voor de zelfstandige rijlesgevers die deelnamen aan de incompany opleiding.
 6. De VSV verstuurt de getuigschriften na de incompany opleiding naar de organisator.

Is het minimumaantal deelnemers niet bereikt?

 1. Als er minder dan 8 deelnemers aanwezig zijn (afwezigheden door ziekte niet meegerekend), dan gaat de incompany opleiding niet door. De organiserende rijschool betaalt voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 137,5 euro per deelnemer.
 2. Zijn er minder dan 10 deelnemers aanwezig op de incompany opleiding? Dan ontvang je een factuur van 137,5 euro per niet ingevulde plaats om aan het minimumaantal van 10 deelnemers te voldoen.
 3. Voor een afwezigheid door ziekte is een dokterattest vereist. Die afwezigen worden vervolgens niet in rekening gebracht.

Welke voorwaarden gelden er?

Algemeen

 • Als je een incompany opleiding organiseert, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 
 • De VSV geeft een maximumaantal incompany opleidingen per maand. Is de gewenst maand volzet? Dan schuift de aanvraag een maand op.
 • De VSV bepaalt het programma, de methode en de doelgroep.
 • De VSV bezorgt enkel een getuigschrift aan deelnemers die de volledige incompany opleiding volgen. Op het getuigschrift staat het onderwerp en het aantal vormingsuren vermeld.

Deelnemers

 • Er zijn minimaal 10 deelnemers en maximaal 16 deelnemers aanwezig op een incompany opleiding.
 • Als directeur kan je deelnemen onder de Cevora voorwaarden, als er minstens 1 werknemer van de rijschool is ingeschreven voor een opleiding uit het open aanbod van de VSV.

Locatie

 • De incompany opleidingen starten standaard om 8.30 uur. De rijschool voorziet vanaf 8 uur onthaal om de deelnemers en de lesgever(s) te ontvangen. Zo heeft de lesgever voldoende tijd om alles klaar te zetten voor de start van de opleiding. Start je liever vroeger of later? Gelieve dat zo snel mogelijk door te geven, zodat de VSV de lesgever kan verwittigen.
 • De rijschool zorgt voor een lokaal met voldoende tafels en stoelen en voorzien van didactisch materiaal (beamer en flipchart).
 • De rijschool zorgt voor catering voor alle deelnemers en spreker(s).

Annulatie

 • De lesgevers aangesteld door de VSV hebben het recht de opleiding te annuleren omwille van de onderstaande redenen. In dat geval betaal je als rijschool voor het minimumaantal van 10 deelnemers aan 137,5 euro per deelnemer.
  • gebrekkige staat van het leslokaal (verlichting, verwarming, ...)
  • gebrek aan noodzakelijk didactische materiaal (beamer, scherm, tafels, stoelen, ...)
  • gebrek aan noodzakelijk lesmateriaal (werkboeken, handboeken, oefening, ...)
 • De rijschool kan tot 15 dagen voor aanvang de incompany opleiding gratis annuleren. Annuleren kan enkel per e-mail. Annuleer je te laat, dan betaal je een vergoeding van 1.375 euro.

Contacteer VSV

Heb je een vraag over de opleiding? We helpen je met plezier verder. Mail ons op rijopleiding@vsv.be.